Στο Lesvos The Other Aegean και ο Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Καλλονής

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου και ο Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Καλλονής ανακοινώνουν την από κοινού συνεργασία με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλης της Λέσβου, μέσω της ανάδειξης και προβολής των τουριστικών, πολιτιστικών, παραγωγικών και περιβαλλοντικών πόρων που διαθέτουμε.


     O Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Καλλονής εντάσσεται ως μέλος στον Φορέα Τουρισμού Μολύβου με σκοπό την από κοινού συνεργασία όλων των Φορέων κάτω από την ομπρέλα του «Lesvos. The Other Aegean», ώστε να αποκτήσει η Λέσβος την αγνωρισιμότητα που της αξίζει ως ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός με ενιαία ταυτότητα. Με την πράξη αυτή, ο Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Καλλονής αναγνωρίζει, ενισχύει και συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου για την προώθηση της Λέσβου μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία επιτρέπει την προώθηση των διαφόρων περιοχών του νησιού με κοινή και αλληλοϋποστηριζόμενη τοποθέτηση.  

     Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία υιοθετείται το brand « LESVOS. THE OTHER AEGEAN» και πραγματοποιείται η πλήρη εφαρμογή που προβλέπει το σύστημα λογοτύπων και του εγχειριδίου ταυτότητος που εφαρμόζεται ήδη από όλα τα μέλη Ξενοδοχεία, Εστιατόρια Καφέ, Τουριστικά Πρακτορεία, Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί, Ποτοποιίες, Τυροκομεία, Μουσεία, Εμπορικά και Τουριστικά Καταστήματα που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την Λέσβο, καθώς και από όλους τους tour operators (που διακινούν το 100% του εισερχόμενου τουρισμού με πτήσεις τσάρτερ του νησιού).

     Με αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζεται το αντίκτυπο του brand στην αγορά. Ενισχύεται η λειτουργία, συνοχή και συνεργασία των επιχειρήσεων και φορέων του δικτύου και η ανάπτυξη, προώθηση και παροχή ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος στην Λέσβο με σκοπό την τοποθέτησή της σε Διακριτό Τουριστικό Προορισμό. Προάγεται η ευρύτερη τουριστική ταυτότητα του τόπου με τα στοιχεία της παράδοσης και της αυθεντικότητας και η ανάδειξή τους σε κυρίαρχα συστατικά στοιχεία των εξειδικευμένων προϊόντων του νησιού. Και ενδυναμώνεται ο μοναδικός χαρακτήρας και οι ιδιαιτερότητες του τόπου, ειδικά σε σχέση με τις ανάγκες και προτιμήσεις των κάθετων (εναλλακτικών) αγορών, αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση αυτών των «ειδικών ομάδων».  

     Η δομή του εμπορικού σήματος είναι μοναδική, καθώς έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη χρήση του από όλες τις περιοχές του νησιού, παρέχοντας σε κάθε τόπο ένα αποκλειστικό λογότυπο σχεδιασμένο με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής.  Έτσι δημιουργείται μία συντονισμένη ταυτότητα και συγχρόνως ένας μηχανισμός για όλες τις περιοχές έτσι ώστε τα μοναδικά λογότυπα τους να συνυπάρχουν με την απαραίτητη συνοχή στο πλαίσιο της ευρύτερης ομπρέλας του ίδιου του νησιού χωρίς συγκρούσεις τώρα ή και στο μέλλον.

     Ήδη ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου μετά την επιτυχή συνεργασία του με τον Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού και τον Σύλλογο Τουριστικής Ανάπτυξης Γέρας, τον Μορφωτικό Σύλλογο Πολιχνίτου  καθώς και με άλλους Φορείς και Επιχειρήσεις από όλη την Λέσβο αναπτύσσει συνεχώς την εφαρμογή του brand «Lesvos The Other Aegean» την οποία παρουσιάζει σε όλα τα μέσα προβολής που χρησιμοποιεί  (φυλλάδια, ιστοσελίδα, social media κ.λπ.)


     Παράλληλα συνεχίζει να απευθύνει κάλεσμα και σε άλλους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό για συνεργασία και κινητοποίηση με έναν κοινό σκοπό: την προώθηση της Λέσβου ως έναν δυνατό τουριστικό προορισμό.