ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή υδροδότησης αύριο στην περιοχή Βαρειά, στην οδό Ελευθεριάδη Μυτιλήνης

Σας γνωρίζουμε ότι


αύριο Παρασκευή 12-6-2015 λόγω έκτακτης βλάβης του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Βαρειά, στην οδό Ελευθεριάδη και συγκεκριμένα στο ύψος Νο 23 - Νο 25 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού  από ώρα 08:00 π.μ.  έως το πέρας των εργασιών.


Η αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.