Παρεμβάσεις Γ. Σπιλανη και της παράταξης Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη Γραμμή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Παρεμβάσεις Γ. Σπιλανη και της παράταξης Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη Γραμμή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο


Ο Γ.Σπιλάνης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Στον …..ρυθμό των συζητήσεων το Περιφερειακό Συμβούλιο με σημαντικά θέματα επικαιρότητας που απασχολούν τις κοινωνίες του Β.Αιγαίου, αλλά για τα οποία καμιά ουσιαστική απόφαση δεν λαμβάνεται ή δεν μπορεί να ληφθεί, αφού η Περιφέρεια δεν έχει σχετική αρμοδιότητα.
Το θέμα της κατάργησης η μη του ΦΠΑ συζητήθηκε και πάλι στο επίπεδο του ποια θα είναι η ….καλύτερη κινητοποίηση για την αποφυγή μιας αρνητικής εξέλιξης: οι συναντήσεις με τους «θεσμικούς», δηλαδή αυτούς που διαπραγματεύονται με τους θεσμούς, ή οι μαζικές κινητοποιήσεις. Ο καθένας με τα επιχειρήματα του. Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ έχει ήδη τοποθετηθεί στο θέμα βάζοντας και δύο επιπλέον παραμέτρους:
το μειωμένο ΦΠΑ -που τελικά εν μέρει μετακυλύεται στον τελικό αγοραστή- δεν έχει δώσει αναπτυξιακά αποτελέσματα όπως φαίνεται από τις επιδόσεις τουλάχιστον στο Β.Αιγαίο και θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή αναπτυξιακής στρατηγικής και ουσιαστικών μεταβολών των κλαδικών πολιτικών ώστε να λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα
το ότι θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα για το κράτος από το ήδη καταβαλλόμενο ΦΠΑ και όχι η παράνομη παρακράτηση του από τις επιχειρήσεις που το εισπράττουν (αποκρύπτοντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα εισοδήματα) ώστε να μην τίθεται καν το θέμα αύξησης ούτε του μειωμένου ΦΠΑ των νησιών, ούτε των άλλων συντελεστών. Και εδώ οι τόσο οι πολιτικές δυνάμεις όσο και οι φορείς των επιχειρηματιών υποκρίνονται αφού αποφεύγουν να θίξουν το θέμα και τις εκλογικές τους πελατείες. Χρειαζόμαστε έναν αποτελεσματικό φοροεισπρακτικό μηχανισμό άμεσα, ενώ η όποιες αυξήσεις στο ΦΠΑ θα εντείνουν την φοροκλοπή.
Το θέμα της αυξανόμενης ροής των εισερχόμενων προσφύγων και μεταναστών απασχόλησε για πολύ ώρα το ΠΣ με εκτενείς τοποθετήσεις φορέων που εμπλέκονται στο θέμα, της κας Καλογήρου για να παρουσιάσει το τι ενέργειες έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα και πολλών περιφερειακών συμβούλων. Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ θυμίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί ήδη δημόσια για το θέμα και την ανθρωπιστική του διάσταση, επικεντρώθηκε στο ρόλο που μπορεί να έχει η Περιφέρεια στη διαχείριση της κρίσης επισημαίνοντας ιδιαίτερα:
ο ρόλος της αυτοδιοίκησης οφείλει να είναι ουσιαστικός ιδιαίτερα στα νησιά όπου η παρουσία του κεντρικού κράτους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, θεωρώντας ότι οι κινήσεις της κας Καλογήρου βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Όμως η διαχείριση των όποιων πόρων οφείλει να είναι διαφανής και αποτελεσματική γιατί όπως έχουμε δει και στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις (πχ. κατασκευές και σίτιση μεταναστών στη Παγανή) «στην αναμπουμπούλα….. τα τρωκτικά χαίρονται»
ο ρόλος των ΠΣΕΑ είναι ανύπαρκτος σε ένα κατ’εξοχή θέμα έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει μέσα από την εκπόνηση ενός σχεδίου υπό τη καθοδήγηση του αρμόδιου Υπουργείου και την άμεση εμπλοκή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με συντονισμό των σωμάτων ασφαλείας, της διοίκησης αλλά και των εθελοντικών ομάδων με τρόπο αντίστοιχο των Συντονιστικών Οργάνων για τις πυρκαγιές . Αντίθετα φαίνεται η όλη «κινητικότητα» να εξαντλείται όπως και παλαιότερα στην επίσκεψη πολιτικών προσώπων και τη πλήρη απουσία της διοίκησης και των μηχανισμών της που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η αδυναμία στοιχειώδους σχεδιασμού και σε αυτό το επίπεδο είναι πάνω από προφανής
η δημιουργία Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων τόσο για τον συντονισμό των ενεργειών της διαχείρισης και διοικητικής ροής των διαδικασιών όσο και για τα θέματα επικοινωνίας. Σε ότι αφορά στο τελευταίο –όπως ειπώθηκε και στη σύσκεψη του τουρισμού της Δευτέρας από τους επικοινωνιολόγους- η «θετική ανάδειξη» του υπαρκτού θέματος αξιοποιώντας την έννοια «φιλοξενία» που έχουν δείξει τόσο οι κάτοικοι των νησιών, όσο και οι επισκέπτες κρουαζίερας συνδράμοντας υλικά στη καλύτερη διαχείριση τους.
Το τελευταίο σημαντικό θέμα για το οποίο έπρεπε να ληφθεί και απόφαση αφορούσε τη σύσταση νέας Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας. Η εισήγηση ήταν ιδιαίτερα ατελής διότι:
δεν υπήρχε αναφορά στις υπό εκκαθάριση αναπτυξιακές εταιρείες των πρώην νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ οι παρεμβάσεις της κας Καλογήρου σχετικά με το αν ο νόμος του Καλλικράτη επιτρέπει ή όχι τη σύσταση νέας πριν «κλείσουν» οι προηγούμενες ήταν ιδιαίτερα ατυχείς. Μάλλον η κα Καλογήρου φαίνεται να στηρίζεται στο ότι οι πρώην υφιστάμενοι της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου θα «κάνουν τα στραβά μάτια» ξεπερνώντας τη σαφέστατη διάταξη του νόμου που μας διάβασε χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι αντιστρατεύεται ευθέως τα επιχειρήματα της. Ας προσέχουν όμως όλοι γιατί υπάρχουν και έννομο συμφέρον από όσους θίγονται άμεσα, αλλά και από τα μέλη του ΠΣ.
δεν υπήρξε απάντηση σχετικά με τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της Χίου που τη προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαν ξεκάθαρα για αναβίωση της ΕΝΑ Χίου
δεν υπήρξε ανταπόκριση να δοθεί στα μέλη του ΠΣ η μελέτη σκοπιμότητας πάνω στην οποία βασίζεται η νέα εταιρεία περιλαμβάνοντας τις προτάσεις για τη στελέχωση της, για την συνεργασία με τις άλλες δομές της Περιφέρειας και το σχέδιο δράσης της. Η δικαιολογία ότι τη μελέτη την είχε εκπονήσει η προηγούμενη περιφερειακή αρχή ήταν τουλάχιστον αστεία. Η πρόθεση να πάρουμε  «γουρούνι στο σακί» ήταν προφανής.
Ο Γ. Σπιλάνης, αφού τοποθετήθηκε θετικά για το συμπληρωματικό ρόλο που μπορεί να έχουν οι αναπτυξιακές εταιρείες συνεπικουρώντας τις κλασσικές δομές του δημοσίου σε καθαρά αναπτυξιακά θέματα όπως έχει γίνει σε όλες της χώρες της Δ. Ευρώπης εδώ και δεκαετίες, επεσήμανε ότι:
ο τρόπος που λειτούργησαν στην Ελλάδα και ειδικά στη ΠΒΑ ως «μαγαζάκια πελατειακών σχέσεων και παράκαμψης των νόμιμων διαδικασιών», οδήγησαν σε ιδιαίτερα χαμηλή αποτελεσματικότητα και υψηλά χρέη που θα κληθούν να πληρώσουν κάποια στιγμή οι πολίτες μέσω του προϋπολογισμού της Περιφέρειας χωρίς να έχει δοθεί καμία εξήγηση ούτε να έχουν αποδοθεί ευθύνες.
Ένας λόγος «κακοδιαχείρισης» των υπο εκκαθάριση εταιρειών ήταν το γεγονός ότι υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία της εκάστοτε Νομαρχίας με στόχο να υλοποιήσει το «πρόγραμμα» της χωρίς να χρειάζεται να έρχεται σε συμφωνίες και συμβιβασμούς με άλλους εταίρους. Όπως έχουμε πλέον την εμπειρία, η απόλυτη πλειοψηφία έχει λειτουργήσει στο πολιτικό μας σύστημα ως στοιχείο αδιαφάνειας και …….. Η συμμετοχή όλων των Δήμων σε μια ενιαία αναπτυξιακή εταιρεία θα αντιμετώπιζε και θέματα συντονισμού και θέματα υποστήριξης των μικρών δήμων που δεν εξυπηρετούν οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η προτεινόμενη δομή δεν εμφανίζεται να εντάσσεται σε κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο μαζί με τους άλλους φορείς όπως, τον διοικητικό μηχανισμό της Περιφέρειας,  το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Ταμείο, το ΚΕΚ της Περιφέρειας (ΚΕΚΑΠΕΛ) -του οποίου αγνοούμε πλήρως τη λειτουργία- στο ανύπαρκτο ως τώρα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.
Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΧΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ θα επαναλάβει και πάλι ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει η κα Καλογήρου να διοικήσει τη Περιφέρεια αξιοποιώντας τη πλαστή πλειοψηφία που τις έδωσε ο εκλογικός νόμος δεν προοιωνίζει θετικά αποτελέσματα για τους κατοίκους των νησιών μας.
Γ.Σπιλάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής


H εισήγηση της Αγλαΐας Κυρίτση, επικεφαλής της παράταξης Βόρειο Αιγαίο- Γόνιμη Γραμμή,  κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την Τετάρτη  24 Ιουνίου 2015.                  
                                                                                                            25/06/2015
Θα ήταν ψέμα να μην αναγνωρίσει κανείς ότι τα νησιά μας ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα υποδέχονται ένα πολύ αυξημένο κύμα κυρίως προσφύγων.

Θα ήταν, επίσης, ψέμα, να μην αναγνωρίσει κανείς ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα υποδομών, μέσων και ανθρώπων που απαιτούνται για να διαχειριστούν την κατάσταση. Και θα ήταν ψέμα αν δεν παραδεχόταν κανείς ότι οι αυξημένες ροές και τα ελλείμματα που είπαμε, σε συνδυασμό με την κρίση και την δύσκολη κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας δεν δημιουργούν μια πολλαπλά επικίνδυνη κατάσταση, μια εν δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση…..

Η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί, ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα, που εμφανίζεται –και σωστά- ως ζήτημα ανθρωπισμού, αλλά είναι άκρως πολιτικό και ως τέτοιο οφείλουμε να το προσεγγίζουμε, χωρίς, ωστόσο, να χάνουμε το ανθρωπιστικό του μέρος.

Και εδώ θα πρέπει πρωτίστως να προβληματιστούμε.
 Ποιοι ευθύνονται για τα εκατομμύρια των προσφύγων; Δεν είναι οι Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, οι επεμβάσεις, οι υποκινούμενοι εμφύλιοι, με επίμαχο και βασικό το ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, διαλύοντας ολόκληρες χώρες στη γειτονιά μας μεταξύ των οποίων και η Συρία? Για να μη ξεχνάμε στο πρόσφατο παρελθόν τι έγινε με τη μεσολάβηση και συμμετοχή της Γαλλίας στη διάλυση της Λιβύης.....

Όλος λοιπόν αυτός ο προσφυγικός πληθυσμός γιατί έρχεται μαζικά προς τα δω? Γιατί είναι ξέφραγο αμπέλι τα σύνορά μας? Ασφαλώς και όχι.

Γιατί οι πολιτικές μας είναι ανοιχτές προσκλήσεις ? Ασφαλώς και όχι.

Δυστυχώς, είναι  γιατί η απελπισία και η απόγνωση  σπρώχνει αυτούς τους ανθρώπους  στη φυγή και η χώρα μας όπως και η Ιταλία αποτελούν πέρασμα.

Και να φανταστεί κανείς, ότι μόλις πριν από τρεις ημέρες που γιορταζόταν παγκόσμια η μέρα προσφύγων, ανακοινώθηκαν τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ. Μόνον το 2014, 60 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τον τόπο τους, λόγω των πολεμικών συρράξεων, παγκοσμίως. Περισσότεροι από 100.000 έχουν περάσει στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2015 και είναι η Π. Β. Αιγαίου αποδέκτης του μεγαλύτερου μέρους των προσφυγικών ροών από τα παράλια της Μικράς Ασίας, στα οποία, σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, συνωστίζονται εκατομμύρια προσφύγων που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις εμπόλεμες ζώνες Συρία, Ιράκ, Αραβική Χερσόνησος και Αφγανιστάν.

Η εξέλιξη δεν ήταν ανεπάντεχη.


Όχι, λοιπόν, επένδυση σε λάθος δεδομένα, όχι παραπλάνηση της κοινωνίας για κομματικούς λόγους.

Κι επιτρέψτε μου να πω ότι αυτού του είδους η διαχείριση, γεννά επικίνδυνα κοινωνικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων και ο ρατσισμός και η ξενοφοβία και εν τέλει ο φασισμός.

Σ’ αυτό το πλαίσιο και έτσι ιδωμένα τα πράγματα, απαιτείται κατ’ αρχάς, άλλου είδους προσέγγιση και άλλου είδους στάση.

Άλλη οπτική και απ’ την περιφέρεια προς το κέντρο, αλλά και απ’ το κέντρο προς την περιφέρεια.

Και μιλώ καθαρά για τις ανταγωνιστικές σχέσεις που μπορεί να δημιουργηθούν , με το σκεπτικό : Από μεν την Περιφέρεια, :»δεν έχω πόρους τι να κάνω? Ή «φροντίστε εσείς- από την κεντρική εξουσία- σε πρώτη φάση , και μετά παρεμβαίνω εγώ……

Υπάρχει πρόβλημα; Υπάρχει. Μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια; Όχι.

Πρόκειται λοιπόν για ένα πολιτικό ζήτημα, που φέρει μέσα της η ανθρωπιστική καταστροφή, για την οποία, φυσικά,  πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες.
ΜΙΑ ανθρωπιστική καταστροφή όμως, που έπαψε πλέον να εκτυλίσσεται μπροστά στην πόρτα μας. Είναι εδώ και δοκιμάζει τις αντοχές των συμπολιτών μας στη Λέσβο, στη Χίο, στη  Σάμο και στην Ικαρία. Τείνει να διαρρήξει τον ιστό της οργανωμένης κοινωνίας.

Και λέμε: Με τα λίγα μέσα που δυστυχώς υπάρχουν, επιβάλλεται σε ένα πλαίσιο ουσιαστικής συνεργασίας κέντρου – περιφέρειας να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση.
Για παράδειγμα, το κτίριο Καλουτά στη Χίο, γιατί να μην δούμε σοβαρά και σε βάθος αν μπορεί να αξιοποιηθεί για να αντιμετωπιστεί το άμεσο ζήτημα της στέγασης του αυξημένου αριθμού προσφύγων που καταφθάνουν καθημερινά στις ακτές μας ?
Γιατί αξιωματικά και σχεδόν αντανακλαστικά να λέμε ένα κοφτό όχι;

Το προσφυγικό, όπως και κάθε κοινωνικό ζήτημα δεν απαντιέται με δίπολα ναι – όχι.
Θέλει μελέτη, προσοχή και διάθεση συνεργασίας, αφού διαμορφώνει, με δεδομένες επαναλαμβάνω τις ελλείψεις και τις αυξημένες ροές, ένα δύσκολο και επικίνδυνο υπόστρωμα.

Ή ανάποδα…..,Μπορεί η πολιτεία, να μην μπορεί να ενισχύσει με 100 ή 150 αστυνομικούς τις αντίστοιχες υπηρεσίες;
Δεν θα δικαιολογήσω εγώ ως κυβερνητικός βουλευτής την κυβέρνηση ή το αρμόδια υπουργείο γι’ αυτή την αδυναμία.
Στα νησιά που μας αφορούν υπάρχει πρόβλημα και οφείλω και γω και όλοι μας και να το αναδείξω σε όλα τα επίπεδα και να παλέψω για τη λύση του. Και σαν μια από τις κινήσεις οφείλω να σας ενημερώσω , ότι ήδη αμέσως μετά την επίσκεψη μου και στη Χίο στα κέντρα συνωστισμού των προσφύγων, κατέθεσα με πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα επίκαιρη ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Όπως, επίσης, οφείλω, όχι απλά να αναφέρω, αλλά να υπογραμμίσω, ότι την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ κέντρου και περιφέρειας να έχουμε, τις πιο στελεχωμένες υπηρεσίες να πετύχουμε, τα πιο άρτια κέντρα υποδοχής να φτιάξουμε το πρόβλημα δεν θα ξεπεραστεί (όσο κι αν μετριαστεί) αν δεν αλλάξουν άρδην οι πολιτικές τις ΕΕ που από τη μια γεννούν πρόσφυγες και από την άλλη μετατρέπουν τη χώρα μας σε αποθήκη απελπισμένων.

Θα καταργηθεί η συνθήκη του Δουβλίνο;
Θα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και η Περιφέρεια?
Θα θέσει με πιο επιτακτικό τρόπο η κυβέρνηση το ζήτημα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, απαιτώντας εδώ και τώρα λύση;


Κάποια πρώτα βήματα γίνονται και στόχος είναι να γίνουν περισσότερα, σε μια κατεύθυνση που θα αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα.
Τις επόμενες δυο ημέρες για παράδειγμα ,στην προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής θα συζητηθεί η μεταφορά 16.000 προσφύγων από τη χώρα μας προς χώρες της Ε.Ε.

Προφανώς και δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, όταν οι εισροές μόνον το 2015 ήταν 50 χιλιάδες….ωστόσο, είναι ένα πρώτο μικρό βήμα για την αναθεώρηση του Δουβλίνο, που είναι επιβεβλημένη και την επισημαίνουμε εδώ και χρόνια.

Χρειάζονται πόροι και συνολικές αλλαγές για τις οποίες πρέπει να πιέσουμε όλοι μας. Και μην ξεχνάμε ότι τα κέντρα φιλοξενίας έχουν να χρηματοδοτηθούν από το 2014 και παρουσιάζουν αυτή την απαράδεκτη εικόνα που έχουμε εντοπίσει όλοι μας….

Αν λοιπόν πιέσουμε όλοι μαζί, με διάθεση συνεργασίας και όχι ανταγωνιστικά όπως είπα πιο πάνω, με γνώμονα ότι μιλάμε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα που διαμορφώνει επικίνδυνες κοινωνικές ισορροπίες, μόνο έτσι μπορούμε να προωθήσουμε μια στοιχειωδώς αποδεκτή και κυρίως αποτελεσματική λύση.

Να δούμε, λοιπόν, ως περιφέρεια, σε συνεργασία και με τους δήμους, τι μέσα και υποδομές διαθέτουμε που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.


Να φτιάξουμε μια επιτροπή από εκλεγμένους, αλλά και κοινωνικούς επιστήμονες, που θα εκπονήσουν μια στρατηγική ελαχιστοποίησης των κοινωνικών κινδύνων.


Να δούμε πώς θα γίνεται η μεταφορά αυτών των ανθρώπων, με όρους που δεν θα δυναμιτίζουν αλλά θα λειτουργούν πυροσβεστικά.


Να δούμε όχι τα πρόσκαιρα οφέλη για παρατάξεις ή και για την κυβέρνηση ακόμα, αλλά για τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των νησιών μας.

Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που μας αφορά όλους και ως τέτοιο πρέπει να το δούμε.


H εισήγηση της Αγλαΐας Κυρίτση, επικεφαλής της παράταξης Βόρειο Αιγαίο- Γόνιμη Γραμμή,  κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την Τετάρτη  24 Ιουνίου 2015.      
                                                                                                            25/06/2015
Η κίνηση της περιφερειάρχη να φέρει αιφνιδιαστικά προς συζήτηση σε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο το ζήτημα της δημιουργίας νέας αναπτυξιακής,  με μια εισήγηση μάλιστα της μισής σελίδας, στην οποία να υπογραμμίσουμε δεν γίνεται αναφορά, στην ύπαρξη της ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ δημιουργεί σειρά ερωτηματικών και ζητημάτων. 
Ερωτηματικά και ζητήματα  τα οποία η  δημόσια ανακοίνωση της ίδιας της κ. Καλογήρου,  στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ της Χίου, αλλά και σε άλλα διαδικτυακά μέσα, σχετικά με τον στόχο της  για  αναβίωση  της  ΕΝΑ ΧΙΟΥ,  γίνονται ακόμη  εντονότερα:
Ως προς τα ερωτήματα:
Άλλα λέμε κι άλλα κάνουμε? Όταν μάλιστα υπήρχαν και στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχα ερωτήματα μαζί με τον δικό μας, και άλλων συνδυασμών? Σχετικά με το τι προτίθεστε να κάνετε με την ΕΝΑ Χίου?

Ως προς τα ζητήματα τώρα που εγείρονται:
Το πρώτο έχει να κάνει με το πόσο σύννομη είναι η μεθόδευση μιας τέτοιας απόφασης, της δημιουργίας δηλαδή μιας νέας Αναπτυξιακής,  όταν σύμφωνα με τον Καλλικράτη ισχύουν τα ακόλουθα:    
Νόμος 3852/210 (Καλλικράτης)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 194
Επιχειρήσεις περιφερειών
«1. Οι περιφέρειες μπορούν να συνιστούν μία επιχείρηση, η οποία έχει τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.» 
Ως γνωστόν η Περιφέρεια συμμετέχει στην ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ η οποία τελεί υπό λύση και εκκαθάριση  στην οποία κατέχει το 63% των μετοχών.

Η ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ είναι ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία και εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο.
 Ο όρος αναπτυξιακή αναφέρεται τόσο στο καταστατικό της  εταιρείας όσο και στον διακριτικό της  εμπορικό τίτλο.
 Η  δικαιολογία ότι νέα αναπτυξιακή θα έχει διαφορετικό  αντικείμενο από την ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ, είναι νομικά έωλη και αστήριχτη.
   Σύμφωνα με την εισήγηση , σκοπός της νέας  εταιρείας θα είναι:  «η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ειδικότερα αντικείμενο της Εταιρείας θα αποτελεί:
·         Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, των δήμων, άλλων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων.
·         Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
·         Η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο». 

Όλα τα παραπάνω καλύπτονται πλήρως από  το καταστατικό της η  ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ.  Η περιφέρεια τα γνωρίζει πολύ καλά καθώς τις έχουν τεθεί υπόψη.
Όμως κάνει πως το αγνοεί, προωθώντας  μια απόφαση  η οποία σαφέστατα εγείρει θέμα νομιμότητας.
Ποιος είναι ο λόγος που ρισκάρει κάτι τέτοιο;
Το τελευταίο αυτό ερωτηματικό βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το ακόλουθο ζήτημα:
Ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις της περιφέρειας όσον αφορά τα μεγάλα θέματα της διαφάνειας, της προστασίας του δημόσιου χρήματος ,της αποτελεσματικότητας των δαπανών;
Τα παραπάνω θέματα είναι γνωστό σε όλους  ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από εταιρείες που λειτουργούν σαν το μαγαζάκι του βασικού μετόχου.
 Όμως συχνά  με το πρόσχημα της ταχύτητας, της  αποτελεσματικότητας,  αλλά και των ευκαιριών, που αν δεν δράσουμε άμεσα κινδυνεύουν να  χαθούν, μεθοδεύονται  πρακτικές οι οποίες έχουν καταστήσει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους πιο διεφθαρμένους χώρους της ελληνικής πολιτείας.  

Σε σχέση με τα παραπάνω ερωτηματικά, υπάρχουν  δεδομένα τα οποία  δημιουργούν βάσιμες υποψίες ότι οι προθέσεις της περιφέρειας απέχουν παρασάγγας από το να χαρακτηριστούν ως αγαθές και καλόπιστες .  Από προκύπτει αυτό;   
Από το γεγονός ότι ο Δήμος, δεν αρνήθηκε να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την αναβίωση της ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ, βάζοντας  όμως σαν βασική προϋπόθεση, το ζήτημα της διαφάνειας στην διοίκηση της εταιρείας  και της βούλησης  της περιφέρειας  για ουσιαστική στήριξη της.
Τι είπε δηλαδή ο δήμος Χίου:  Κύριοι να δώσουμε τα χρήματα που απαιτούνται για την αναβίωση αλλά διασφαλίστε μας δύο πράγματα:
 α)  Ότι θα έχουμε ουσιαστικό και όχι τυπικό ρόλο στην διοίκηση της
  β) ότι τα χρήματα που θα δώσουμε θα πιάσουν τόπο.
 Για τον δεύτερο αυτό λόγο, πέστε μας τι δουλειές θα δώσετε στην ΕΝΑ και διασφαλίστε μας, ότι δεν θα ανταγωνίζεται άλλες δομές των ΟΤΑ.
 Πως απαντά η περιφέρεια σε αυτή την πρόταση;
 Από την μία βγαίνει μαζί  με τους περιφερειακούς συμβούλους της Χίου, που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο και  φωτογραφίζονται δημόσια  ανακοινώνοντας ότι συμφωνούν και από την άλλη κάνει τα πάντα για να τορπιλίσει  το ενδεχόμενο μιας τέτοιας  συμφωνίας.
  Από την μία δηλώνει ότι συμφωνεί και ότι θα στηρίξει της ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ και από την άλλη ,προσπαθεί να στήσει   άλλο μαγαζί.

Μάλιστα, για να εγκλωβίσει τους περιφερειακούς συμβούλους της πλειοψηφίας, με έδρα τη Χίο  εισηγείται ότι  ή νέα αναπτυξιακή θα έχει έδρα την Χίο.
Ταυτόχρονα, στις κατ’ ιδίαν τοποθετήσεις με τους συνεργάτες της, μιλάει για πολλά χρήματα που θα έρθουν από τις Βρυξέλες, μέσω του γραφείου που έχει στηθεί εκεί και για πληθώρα προγραμμάτων που θα εμφανιστούν στον ορίζοντα.
  Ευκαιρίες  δηλαδή, τόσες πολλές, που κινδυνεύουμε να μην έχουμε τους μηχανισμούς για να τις εκμεταλλευτούμε και να τις χάσουμε.
 Με άλλα λόγια μη φωνάζετε όλοι θα πάρετε.  
Μπορεί το παραπάνω επιχείρημα να ακούγεται εξαιρετικά κοινότυπο όμως δυστυχώς δεν διαθέτει άλλο.
 Το κατά πόσο  θα σταθεί δυνατό, ο πακτωλός των αναπτυξιακών ευκαιριών που προσπαθεί να εμφανίσει στον ορίζοντα  να θολώσουν το τοπίο και να αποσπάσουν την  ψήφο της πλειοψηφίας θα φανεί.
Πάντως ο κανόνας  του οικονομικού μοντέλου που ευαγγελίζεται ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκει, και που έχει να κάνει με το κράτος που λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια,  λέει κάτι που το γνωρίζει και ο τελευταίος κουλουρτζής στην πλατεία Ομόνοιας.
Κανένας σοβαρός επιχειρηματίας  με σκοπό το νόμιμο κέρδος δεν στήνει δύο μαγαζιά το ένα δίπλα στο άλλο με το ίδιο αντικείμενο.
Το τελευταίο ερωτηματικό έχει να κάνει με τους  εργαζόμενους  στην ΕΝΑ ΧΙΟΥΑΕ.

Και επιτρέψτε μου να πω και δυστυχώς τα πράγματα με οδηγούν εκεί, ότι ο  πολιτικός χώρος, στον οποίο ανήκει η κυρία περιφερειάρχης, έχει κατηγορήσει κατ’ επανάληψη την συμπολίτευση αλλά και άλλους αριστερούς χώρους,  ότι ενδιαφέρονται μόνο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, ενώ δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, διαφορετικά δεν θα ετίθετο πρόβλημα.

Ας  δούμε λοιπόν πως επιχειρούν να τους συμπεριφερθούν  όσοι θέλουν να προστατέψουν τους  εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
  Μέχρι στιγμής,  η μοναδική προστασία που είχαν  οι εργαζόμενοι αυτοί, απέναντι στο κακό δημόσιο, στο δημόσιο της κακοδιοίκησης και των  πολιτικών ταγών που επιλέγουν να εξυπηρετήσουν τις δικές  τους μικροπολιτικές σκοπιμότητες,  εις  βάρος των νόμιμα κατοχυρωμένων  συμφερόντων τους, είναι αυτή η πρόβλεψη του νόμου:

 Η περιφέρεια δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα αναπτυξιακή εταιρεία όταν συμμετέχει σε άλλη, στην οποία κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργεί νέες υποχρεώσεις όταν δεν έχει ταχτοποιήσει τις υφιστάμενες.  Και ποίες είναι αυτές οι  νόμιμες υποχρεώσεις;
 Τα δεδουλευμένα που τους οφείλονται και οι αποζημιώσεις που πρέπει να τους καταβληθούν σε περίπτωση που απολυθούν.
 Τι κάνει για αυτό η περιφέρεια ;
  Λέει μήπως ότι δεν θα πληρώσει ; Δεν το λέει.  
Απλά προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μην πληρώσει!!!!  Πως γίνεται αυτό;  Είναι απλό!

Στην παρούσα φάση, το μοναδικό μέσο που είχαν οι εργαζόμενοι για να πιέσουν στην κατεύθυνση της αναβίωσης  της ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ ήταν ακριβώς  ότι, προϋπόθεση για την δημιουργία νέας αναπτυξιακής,  ήταν η ολοκλήρωση της λύσης και καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων και των δεδουλευμένων.

 Με την σύσταση της νέας αναπτυξιακής, η διασφάλιση αυτή εκλείπει.
 Οι εργαζόμενοι θα βρεθούν στην  θέση να  κυνηγούν  δικαστικά την εταιρεία, να τους πληρώσει.
 Είναι ήδη κοντά στα τρία χρόνια απλήρωτοι, καθώς  βρίσκονται με άδεια άνευ αποδοχών και επί πλέον τους οφείλονται μισθοί, από την περίοδο που δούλευαν κανονικά.

 Το τι θα πει τότε η περιφέρεια  είναι απλό :  «Παραιτηθείτε  από τις αποζημιώσεις και την μόνιμη σχέση εργασίας , ξεχάστε τα δεδουλευμένα, ξεχάστε τα εργασιακά δικαιώματα και ελάτε να δουλέψετε στην νέα εταιρεία με μπλοκάκι.
 Εμείς σας προσφέρουμε δουλειά. Εάν θέλετε ελάτε.  Μια χειρότερη παραλλαγή του μοντέλου ΕΡΤ δηλαδή .
 Μα, θα υποστηρίξουν κάποιοι , η νομοθεσία είναι σαφής και θεωρεί παράνομες τις συμβάσεις μίσθωσης έργου όταν δεν εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ.

 Αυτό είναι το πρόβλημα;  Βαφτίζουμε τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συμβάσεις έργου, δηλαδή  σε εργολαβίες  και ο νομικός σκόπελος θα παρακάμπτεται ανώδυνα. Όποιος δε διαφωνεί,  ας αντιπαρατεθεί σε αυτούς τους ισχυρισμούς.

  Άλλωστε μπορεί να δηλώνουμε ότι οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, αλλά όταν υπάρχει αυτός ο πακτωλός των αναπτυξιακών ευκαιριών στον ορίζοντα, που κινδυνεύουν ,εάν δεν κινηθούμε άμεσα να τις χάσουμε , ας πορευθούμε προσωρινά, μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία του ΑΣΕΠ, η οποία ως γνωστόν παίρνει χρόνο, με συμβάσεις έργου και στο μέλλον βλέπουμε.

Κλείνοντας δεν θα ήθελα να μου αντιπαραβάλετε τα επιχειρήματα που έχουν ήδη διατυπωθεί από την προηγούμενη διοίκηση προκειμένου να κλείσει η ΕΝΑ, ότι δηλαδή:

είχε τρεις συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις γιατί αυτό εύκολα και με  βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου καταρρίπτονται

Και  ότι η υπό εκκαθάριση εταιρία υφίσταται, μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, γιατί δήθεν το σκέλος του σκοπού της, θα καλυφθεί από τη νέα εταιρία που θα συσταθεί, γιατί μία τέτοια ένσταση θα ήταν πλήρως προσχηματική, εφόσον ο νόμος (Ν. 2190/1920) ρητά προβλέπει, ότι επιτρέπεται η αναβίωση μιας εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης, με απόφαση των μετόχων.
Άρα το θέμα είναι πολιτικό.

Και τέλος θα φέρω ένα παράδειγμα:
Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση της πλειοψηφίας, μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης που μπορεί να διαρκέσει και πέντε χρόνια, θα δημιουργηθούν διπλές δομές, πολλαπλασιασμός του λειτουργικού κόστους, αναποτελεσματικότητα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μία πολιτική απόφαση, λοιπόν, η οποία για τους λόγους που ανέλυσα είναι μία. Η αναβίωση της ΕΝΑ ΑΕ.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήθελα να γνωρίζετε ότι θα προσβάλλουμε την όποια απόφαση και στα αρμόδια δικαστήρια.


Πρέπει λοιπόν εδώ σήμερα, από κοινού να πάρουμε μίαν απόφαση για το τι ακριβώς συζητάμε, και το τι ακριβώς επιδιώκουμε. Αν δεν συζητήσουμε το θέμα στη σωστή βάση , τότε η παράταξή μας δηλώνει απερίφραστα την καταψήφιση της εισήγησης για τη δημιουργία μιας ακόμη αναπτυξιακής εταιρείας.