Τηλεφωνική Υπηρεσία Συμπληρώνω Μηχανογραφικό-Επιλέγω Αιγαίου από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υπηρεσία «Συμπληρώνω Μηχανογραφικό… Επιλέγω Αιγαίο!»


Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί, για τέταρτη συνεχή χρονιά, την τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης υποψηφίων φοιτητών/τριών «Συμπληρώνω Μηχανογραφικό… Επιλέγω Αιγαίο!», προσφέροντας πληροφορίες για τα αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες στο 22510 36770, και ώρες 10.00-14.00. Η Τηλεφωνική γραμμή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015.


Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί δράση του Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ., η οποία ωφελεί τους/τις απόφοιτους B/θμιας Εκπαίδευσης παρέχοντάς τους ενημέρωση για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον ακαδημαϊκό τους προσανατολισμό, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις προοπτικές αποκατάστασης των αποφοίτων τους.