Ημερίδα για την αγροτική ανάπτυξη και τους νέους αγρότες

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη και Νέοι Αγρότες» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 (9:00 – 13:30) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου.


Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα, αλλά και η ενεργοποίηση όσων μπορούν να συμβάλουν στην επανεκκίνηση και βιώσιμη ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τομέα. Στα πλαίσια αυτά θα αναδειχθούν οι  βέλτιστες πρακτικές καινοτομίας τόσο στην πρωτογενή παραγωγή όσο και στην διάθεση, προβολή και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αλλά και συνοδευτικών δραστηριοτήτων.  

Στην συνάντηση νέοι από τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα παρουσιάσουν, παραδείγματα πρωτοβουλιών συνεργασίας, παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αγροτοτουρισμού. Οι ευρύτερες εξελίξεις στη Ανάπτυξη της Υπαίθρου και στην Αγροτική Ανάπτυξη από τη θεωρία στην πράξη και στην παραγωγή θα παρουσιαστούν από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης θα γίνει ενημέρωση για τη νέα Προγραμματική Περίοδο από το ΥΠ.Α.Π.ΕΝ., θα παρουσιαστεί η Περιφερειακή Στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ.Π.Β.Α. και ενημέρωση για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από την Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό και προβλέπεται συζήτηση και απάντηση ερωτημάτων που θα τεθούν από τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου στο τηλέφωνο 2251350875.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας