Ανασύνθεση ΕΠΣ Λέσβου- Όλες οι νέες επιτροπές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

Σε ανασύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου προέβη η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων στις αρχές του μήνα. Στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε τη σύνθεση και των Επιτροπών που θα λειτουργήσουν με θητεία δύο χρόνων. 


Φυσικά πρόεδρος της ΕΠΣ Λέσβου παραμένει ο Σταύρος Ψαρρόπουλος, ενώ Α΄ Αντιπρόεδρος θα είναι ο Κυριάκος Πετρέλλης και Β΄ ο Χάρης Καλλίας. Γενικός Γραμματέας ο Παναγιώτης Σάλτας με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Βάλεση. Ταμίας θα είναι ο Παναγιώτης Ανδριώτης με αναπληρωτή του τον Λεωνίδα Σταυρινό και απλό μέλος ο Λάμπρος Σταθάκης.

Επιτροπή Διαιτησίας

Στην επιτροπή Διαιτησίας παραμένει πρόεδρος ο Χάρης Καλλίας, με αναπληρωτή τον Νίκο Χρόνη, μέλη τον Στρατή Παπουτσέλλη και τον Θεόδωρο Στεργίου και εκπαιδευτή τον Γιώργο Κουκούλα.

Πειθαρχική Επιτροπή και Πρωταθλήματος

Στην Πειθαρχική Επιτροπή πρόεδρος θα είναι ο Νίκος Βαλλιός, με μέλη τους Μανώλη Βόμβα και Γιάννη Πίνη. Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου για την επόμενη διετία θα είναι ο Χάρης Καλλίας, με μέλη τους Παναγιώτη Βάλεση, Καστρινέλλη Ηλία και Χατζηκομνηνό Άρη. Στην Επιτροπή Ασφαλείας, Βίας και Προπονητών, πρόεδρος θα είναι ο Βασίλης Τσαγκάρης, με μέλη του Παναγιώτη Βάλεση και Λάμπρο Σταθάκη.

Τεχνική Επιτροπή, στατιστική και Τύπος

Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ορίστηκε ο Κυριάκης Πετρέλλης, με μέλη τους Ντουνιά Δημήτρη που θα είναι και πρόεδρος των μικτών ομάδων της ΕΣΠΛ, τον Νίκο Χρόνη που θα είναι και πρόεδρος των Πρωταθλημάτων Υποδομής και τους Ζηρόπουλο Νεκτάριο, Πιαντέ Παναγιώτη και Γιάννη Πίνη.

Στην Επιτροπή Προμηθειών πρόεδρος θα είναι ο Παναγιώτης Ανδριώτης με μέλη του Λεωνίδα Σταυρινό και Άρη Χατζηκομνηνό. Πρόεδρος της Επιτροπής Στατιστικής και γηπέδων θα είναι ο Λεωνίδας Σταυρινός με μέλη τους Κουκουνιά Δημήτρη και Βάλεση Παναγιώτη. Στην Υγειονομική Επιτροπή πρόεδρος ορίστηκε ο Λάμπρος Σταθάκης με μέλη την Κλαίρη Γεωργέλλη, Στρατή Κύτελη και Πολύδωρο Βογιατζή. Στην Επιτροπή Τύπου, πρόεδρος θα είναι ο Βασίλης Τσαγκάρης με μέλη τους Κουκουνιά Δημήτρη και Παναγιώτη Βάλεση.

Τέλος στην Επιτροπή του Ενωσιακού γηπέδου, πρόεδρος παραμένει ο Σταύρος Ψαρρόπουλος, αναπληρωτής ορίστηκε ο Βασίλης Τσαγκάρης και μέλος ο αντιδήμαρχος Νίκος Καρασάββας.Με πληροφορίες http://fairplaylesvos.blogspot.gr/