Παιδικές χαρές στους ιδιώτες ζητά η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου

Έλεγχος και πιστοποίηση καταλληλότητας παιδικών χαρών


Πρόσφατα ήρθε στη δημοσιότητα το σοβαρότατο θέμα της κατάστασης των παιδικών χαρών του νησιού. Η «Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου», αντιμετωπίζοντας το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία, έχει ήδη από καιρό προβεί σε μια σειρά ενέργειες, τόσο για τη διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης όσο και για την κατάρτιση προτάσεων.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει από το 2009 την υπ. αριθ. 28492/2009 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (τροποποιήθηκε με τις 48165/2009 και 15693/2013 όμοιες).

Βάσει αυτής της απόφασης καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων, η διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητάς τους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου. Με την παραπάνω απόφαση προβλέφθηκε επίσης μεταβατικό διάστημα προκειμένου οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί της χώρας να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές της χωρικής τους αρμοδιότητας στις τιθέμενες προδιαγραφές. Με την 18239/2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το μεταβατικό αυτό στάδιο προσαρμογής έληξε στις 30 Ιουνίου 2014.

Εν όψει αυτής της προθεσμίας έγιναν κάποιες ενέργειες σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο τόσο τη συγκέντρωση πληροφοριών όσο και την εξασφάλιση παράτασης της προαναφερθείσας προθεσμίας. Συγκεκριμένα:

Το 2011 ο Δήμος Λέσβου, με στόχο να εξασφαλίσει την καταλληλότητα όλων των χώρων παιχνιδιού των παιδιών, βάσει συγκεκριμένων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, προέβη σε καταγραφή των παιδικών χαρών του νησιού, της κατάστασής τους και έκανε μια εκτίμηση του κόστους για την αποκατάσταση της βασικής τους λειτουργίας.

Στη συνεδρίαση της Τ.Ε.Δ.Ε. της 29ης Μαΐου 2014, διατυπώθηκε η κοινή διαπίστωση ότι υφίστανται σοβαρές δυσκολίες στην επισκευή όλων των παιδικών χαρών όλων των Δήμων -βάσει της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης- σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και ζητήθηκε παράταση ενός έτους για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση λόγω του σημαντικού κόστους του αντικειμένου.

Τον Ιούλιο του 2014, σε επιστολή του δημάρχου κ. Βουνάτσου προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητείται η χορήγηση εξάμηνης παράτασης, η παραχώρηση δυνατότητας πιστοποίησης των παιδικών χαρών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων που σύμφωνα με τον κ. Βουνάτσο διαθέτουν «διαχειριστική επάρκεια», καθώς και η αύξηση της επιχορήγησης του Δήμου μας για τον σκοπό αυτό από το Πράσινο Ταμείο. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιστολή, υπήρχε έκθεση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να διακοπεί η λειτουργία όλων των παιδικών χαρών του Δήμου Λέσβου καθώς σε καμία από αυτές δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Και πώς θα μπορούσε να εκδοθεί, από τη στιγμή που η κατάσταση των παιδότοπων σε όλο το νησί είναι από επικίνδυνη έως άθλια, με μηχανήματα χαλασμένα, συχνά σκουριασμένα, εκτεθειμένα καλώδια, παρτέρια που συχνά έχουν παρακμάσει σε μίνι χωματερές κ.α. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, οι χώροι αυτοί θα πρέπει να κλείσουν, εφόσον η χρήση τους εκθέτει τα παιδιά σε κινδύνους για την υγεία αλλά ακόμα και για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Πριν από τρεις περίπου εβδομάδες, μέλη της «Πρωτοβουλίας» επισκέφτηκαν της υπηρεσίες του Δήμου και τον Αντιδήμαρχο κ. Τζιμή και ζήτησαν ενημέρωση για το θέμα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Δημοτική Αρχή έχει έρθει σε επαφή με ιδιωτικές εταιρείας ελέγχου και πιστοποίησης των παιδικών χαρών. Από τον έλεγχο θα προκύψει μια αναφορά των ελλείψεων που πρέπει να αποκατασταθούν, προκειμένου οι παιδικές χαρές να μπορούν να λάβουν πιστοποίηση καταλληλότητας. Με βάση την αναφορά αυτή, θα επιχειρηθεί η σταδιακή αποκατάσταση των προβλημάτων, με τελικό στόχο την επιτυχή πιστοποίηση των χώρων.

Αναγνωρίζοντας την αδυναμία του Δήμου να ανταποκριθεί στις ανάγκες για διαρκή συντήρηση των πολλών παιδικών χαρών του νησιού, η «Πρωτοβουλία» πρότεινε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να υλοποιηθεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα «υιοθεσίας» παιδικών χαρών από ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Στο πρόγραμμα αυτό, ο «ανάδοχος», του οποίου το όνομα θα γίνεται δημόσια γνωστό, θα εξοπλίζει και θα δεσμεύεται να συντηρεί την παιδική χαρά που θα έχει «υιοθετήσει». Η πρόταση προβλέπει ότι οι «υιοθετημένες» παιδικές χαρές θα παραμένουν δημόσιες και ελεύθερα προσβάσιμες από όλους, όπως ισχύει και τώρα. Ο ιδιώτης θα μπορεί να αναλάβει τα έξοδα και τις εργασίες εξοπλισμού τους, διαμόρφωσής τους (σε συνεννόηση με το Δήμο) και διατήρησής τους σε άψογη λειτουργική κατάσταση. Σε κάθε «υϊοθετημένη» παιδική χαρά, θα τοποθετείται καλαίσθητη πινακίδα που θα πληροφορεί τους πολίτες για το ποιος είναι ο ανάδοχος. Κάτι αντίστοιχο εξάλλου έχει γίνει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η «Πρωτοβουλία» δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος, να ασκεί το θεσμικό της ελεγκτικό ρόλο και να ενημερώνει τους Δημότες της Λέσβου.
           
Εκ μέρους της κίνησης

Αριστείδης Σπέρκος