Κιβώτιο τροφίμων για τους μετανάστες από συλλόγους και φορείς του Ακρασίου Λέσβου

Στήριξη μεταναστών


Οι φορείς του Ακρασίου Λέσβου ( Πολιτιστικοι Σύλλογοι, η  Προεδρος της Κοινότητας) στηρίζουν την προσπάθεια της Ομοσπονδίας Λεσβιακων Σωματίων (ΟΛΣΑ) που αφορά την ανθρωπιστική στήριξη των προσφύγων που βρίσκονται στην Λέσβο.

Η συμβολική αυτή κίνηση παράδοσης κιβωτίου τροφίμων στο παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού (κα Λειβαδίτου) ευχόμαστε να την ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι φορείς - Σύλλογοι της Ομοσπονδίας.


Τα ΔΣ των Πολιτιστικών Συλλόγων Ακρασίου Λέσβου