Επιτέλους: ασφαλτόστρωση πολλών οδών της Μυτιλήνης από τον Δήμο Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου αρχίζει την ασφαλτόστρωση  πολλών οδών της Μυτιλήνης, με προτεραιότητα τις οδούς


1) Αργύρη Εφταλιώτη (από Άγαλμα Ελευθερίας μέχρι πρώην Στρατολογία, 2) τμήματα της οδού   8ης Νοεμβρίου, 3) Κωνσταντινουπόλεως και Βουρνάζων μέχρι Πλατεία Αλυσίδας  4) Θεοφίλου Χατζημιχαήλ (Καλλιθέα).

Για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και των τροχοφόρων, θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση (με προειδοποιητικές πινακίδες, αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου την ημέρα και τη νύχτα (σύμφωνα με τον  Κ.Ο.Κ.),  περιφράξεις σκαμμάτων και χώρων).


Επειδή πρόκειται για ένα σημαντικό έργο κοινής ωφέλειας, αφού η κακή κατάσταση του  οδοστρώματος  σ’  αυτές τις κεντρικές οδούς καταπονεί πεζούς,  οδηγούς   και οχήματα, παρακαλούμε τους συνδημότες μας να  βοηθήσουν με τη στάση τους την Τροχαία Μυτιλήνης,  η οποία  θα ρυθμίζει  καθημερινά τη διέλευση των οχημάτων από τις παρακείμενες οδούς.