Δήμαρχος Λέσβου «Η έχει ο δήμος προτεραιότητα στις εκδηλώσεις του κάστρου η παίρνουμε τον δημοτικό εξοπλισμό και τον πάμε άλλου»

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στον Προϊστάμενο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Λέσβου, κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη την παρακάτω επιστολή με θέμα τη διαδικασία παραχώρησης χώρων για διεξαγωγή εκδηλώσεων του Λεσβιακού Καλοκαιριού


Θέμα: Διαδικασία παραχώρησης χώρων για διεξαγωγή εκδηλώσεων Λεσβιακού καλοκαιριού

Κύριε Προϊστάμενε,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το θέμα της παραχώρησης των χώρων του κάστρου Μυτιλήνης καθώς και του φρουρίου Μολύβου για την διεξαγωγή εκδηλώσεων του “Λεσβιακού καλοκαιριού”.

Σε όλες ανεξαιρέτως τις διοργανώσεις του “Λεσβιακού Καλοκαιριού”, ο Δήμος Λέσβου, όπως και ο πρώην Δήμος Μυτιλήνης, έχει την κεντρική διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων, αναλαμβάνοντας παράλληλα όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή τους (εξέδρες, καθίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.α). Παράλληλα, όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και ιδιώτες εντάσσονται στο πρόγραμμα του “Λεσβιακού Καλοκαιριού” και τελούνται υπό την αιγίδα του Δήμου Λέσβου αλλά και χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του. Μέσω αυτής της διαδικασίας διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων μέσω μιας μόνο διοργανώτριας αρχής αλλά και η σωστή ρύθμιση των ημερομηνιών διεξαγωγής, οι οποίες σημειωτέον αυτή τη στιγμή είναι ενδεικτικές και πολλές φορές μεταβάλλονται.

Θέλοντας λοιπόν να συνεχίσουμε την παραδοσιακά αγαστή και καλή συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου με τον Δήμο Λέσβου, θεωρούμε πως η παραπάνω διαδικασία είναι η πλέον ορθολογική και αποδοτική, δεδομένου ότι ο Δήμος παρέχει τις εγκαταστάσεις, εξασφαλίζει την ποιότητα των εκδηλώσεων ώστε να μη προσβάλλεται η ιστορικότητα των μνημείων και φυσικά δεν αποκλείει ποτέ κάποιο φορέα από την ένταξή του στο πρόγραμμα των εκδηλώσεών του.

Τέτοια διάθεση διαπίστωσα και από εσάς σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαμε. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν είναι στις προθέσεις σας να παραχωρήσετε τους χώρους με βάση χρονολογική προτεραιότητα των αιτήσεων, θα παρακαλούσα πολύ να με ενημερώσετε ώστε να μεταφέρει ο Δήμος Λέσβου το σύνολο του εξοπλισμού του σε υπάρχοντες δημοτικούς χώρους για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις εκδηλώσεις του “Λεσβιακού Καλοκαιριού”.

Με εκτίμηση,
Δήμαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός