Ομιλία στην Εργατική Λέσχη Λέσβου «Πούρα, σοκολάτες και επανάσταση»

Η Κυβερνητική στην υπηρεσία του κοινωνικού μετασχηματισμού και του εργατικού ελέγχου στην Χιλή του Αλιέντε


Για το θέμα θα μας μιλήσει ο Θωμάς Μαυροφίδης (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου),την Παρασκευή στις 5 του Ιούνη στην Εργατική Λέσχη Λέσβου στις 9 το βράδυ.