Το Υπουργείο Δικαιοσύνης βάζει τέλος στα βύσματα του στρατού

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) θα  τοποθετούνται μόνο σε Μονάδες της Θράκης, Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων.


Προς ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε σχέδιο νόμου  με ονομασία «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» στο οποίο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών και να ρυθμίσει θέματα αναφορικά με τη μέριμνα και εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων!

Πλέον οι τοποθετήσεις των οπλιτών θα πραγματοποιούνται με τις παρακάτω διαδικασίες:

Στρατός Ξηράς

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) θα  τοποθετούνται μόνο σε Μονάδες της Θράκης, Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων.

Πολεμικό Ναυτικό

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) θα τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.

Πολεμική Αεροπορία

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) θα τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρων περιοχών.

Επιπλέον Κριτήρια

Επίσης για τις τοποθετήσεις των οπλιτών εκτός από τα παραπάνω θα λαμβάνονται υπόψη και επιπρόσθετα κριτήρια όπως το επίπεδο γραμματικών γνώσεων, οι δεξιότητες, τα προσόντα και η επαγγελματική εμπειρία του οπλίτη καθώς επίσης και διάφορα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα επικεντρώνονται σε απώλεια συγγενών πρώτου βαθμού, αναπηρίες γονέων καθώς επίσης και οικονομικά προβλήματα.


Πηγη mycampus.gr