Ιδρύονται 42 ΙΕΚ με ειδικότητες Υγείας!- Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας στο Βοστανειο Μυτιλήνης

Στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστανειο επρόκειτο να λειτουργήσει ξανά η ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας


Την ίδρυση 42 δημοσίων ΙΕΚ με ειδικότητες της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 παρ. ζ΄ του Ν. 4186/2013, τα οποία αποτελούν παραρτήματα των αντίστοιχων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Δ.Δ.) του Ε.Σ.Υ. όπου εδρεύουν και τα οποία τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου υγείας , με απόφασης που υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ειδικότητες: Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου, Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων, Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ, Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις.


Πηγη www.neolaia.gr