Στη Λέσβο το 2ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο "Σίγρι"

Στη Λέσβο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Ιουνίου 2015 το 2ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο "Σίγρι".


Το συμπόσιο οργανώνεται από το Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού – «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η θεματολογία του Συμποσίου, βασίζεται σε μια γεωπολιτισμική βάση (γεωλογία, παλαιοντολογία, αρχαιολογία, ιστορία, πολιτισμός) για τη Λέσβο και τη γενικότερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου.

Η επίσημη έναρξη του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί εκδρομή των συμμετασχόντων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή.
Στο Συνέδριο έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή επιστήμονες από όλη την Ελλάδα από Ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συμποσίου www.sigri.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4 June2015  (Στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου)

17:00-18:30 Eγγραφές

·18:30   Προσέλευση.

·19:00 Έναρξη:Dr. Ελισάβετ Γράψα, Πρόεδρος Κέντρου Νησιωτικού & Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ».

 Χαιρετισμοί

·19:15-19:40 Τσάλτας Γρηγόρης, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου

“ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ”

·19:40-20:00 Τριγάζης Παναγιώτης, Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης-ΠΑΔΟΠ

“ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ”

·20:00-20:20 Ζούρος Νικόλαος, Καθ. Πανεπιστημίου Αγαίου - Διευθ. Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

"LESVOS GEOPARK: PROMOTIOFN OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE, GEOCONSERVATION AND GEOTOURISM DEVELOPMENT"

·20:20-20:45 Προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού: “AΙΓΑΙΟ: Η γέννηση ενός Αρχιπελάγους.”

21:00-22:00 Welcome Reception.


5 June 2015  (Στο Χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

09:00-11:00  Session: Geo-Heritage

Chair:.Papadopoulos G., Klonari. A.

·09:00-09:15FasoulasS.

     “PORTS AND SEA-TRANSPORTS IN GREECE BETWEEN 1833 AND 1940”.

·09:15-9:30 Ferentinos G., Papatheodorou G., Belmonte G., Gerega M., Christodoulou D., Fakiris E., Iatrou M., Kordella S., Prevenios M., Mentogiannis V., Sotiropoulos M.

“DEVELOPING THE UNDERWATER NATURAL AND CULTURAL RESOURCES OF AN ISLAND. CASE STUDY: THE KEFALLINIA ISLAND MUNICIPAL AQUARIUM-MUSEUM”.

· 09:30-09:45 Rozakis V., Zouros N., Valiakos I ., Agiassoti M.

“NEW MAPPING TECHNICS FOR HIGH ACCURACY MAPPING OF FOSSILIFEROUS SITES ON NISIOPI ISLET.”.

·09:45-10:00 ValiakosI., Mpentana K., Rozakis V., Agiasoti M., Zouros N.

“NISIOPI MARINE PARK CREATION AND PROMOTION: AN INNOVATIVE INITIATIVE FOR SUSTEINABLE TOURISM”

·10:00-10:15 Nikolopoulou-KalliotziK.

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ”.

·10:15 - 10:30 VlachouE.

“Α NEW MODEL FOR LINKING HERITAGE PROTECTION AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT: THE MUSEUM NETWORKOF THE PIRAEUS BANK GROUP CULTURAL FOUNDATION-THE CASE OF THE MUSEUM OF THE OLIVE-OIL PRODUCTION IN LESVOS”.

·10:30 - 10:45 Axiotis M.

“GEOLOGIC FORMATIONS AS DEFENSIVE POSITIONS OF ANTIQUITY-A NEW SITE ON LESVOS”.

·10:45-11:00 Liakakos L.

“HΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ”

11:00-11:15Coffee Break

11:15-12:45Session:Geospatial Analysis & GIS: Local to Global Perspectives of Socio-Cultural Issues.

Chair: Pigaki M., Fasoulas S.

·11:15-11:30 Mougiakou E.

“THE TOOL OF COMPENSATORY MEASURES FOR THE PROTECTION OF BIODIVERSITY AND RESOLUTION OF LOCAL CONFLICTS. NO NET LOSS (OR POSITIVE) CALCULATIONS THROUGH COST RASTER PROCEDURES.”.

·11:30-11:45 Tseni X., Papakonstantinou D., Cassios C.

“IMPLEMENTATION OF ICTS IN MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT.”.

·11:45-12:00 Karantza F., Papakonstantinou D., Cassios C.

“GREEK LANDSCAPE TYPOLOGY BY IMPLEMENTING NEW TECHNOLOGIES”.

·12:00-12:15 Mavrogiorgou A., Pigaki M.

“REFLECTION ON TERRITORIAL DISCONTINUITIES-TOWARD A REGIONAL COHESION ANALYSIS: THE CASE OF MUNICIPALITY OF SOULI”

·12:15-12:30  Samara E., Photis Y.

“SPATIOTEMPORAL ANALYSIS OF INFECTIOUS DISEASE DATA IN GREECE DURING THE 2004-2011 PERIOD”.

·12:30-12:45 KourtzellisG.

“Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”.

12:45-13:30SessionGeo-Literacy

Chair: Klonari A., Pigaki M.

·12:45-13:00 Roussou O., Klonari K.

“GEOPARKS ENHANCE GEO-LITERALY”.

·13:00-13:15 Klonari A.

“VIRTUAL GLOBES AFFECT STUDENTS' GEOGRAPHY LEARNING”.

·13:15-13:30 Mpentana K., Rozakis V., Valiakos I., Zouros N.

“GEOEDUCATION IN ACTION: A TRANSNATIONAL LEONARDO PROJECT”.


13:30-14:00Break

14:00-15:15Session Geography & Geo-Enviroment

Chair: Nomikou P., Verykiou-Papaspyridakou E.

·14:00-14:15 Nasiou P.M.

“CULTURAL AND GEO-CULTURAL ROUTES NETWORK EXPANSION IN LESVOS GEOPARK, NE AEGEAN SEA, GREECE”.

·14:15-14:30 Nomikou P.,Carey S., Escartin J., Hubscher C., Livanos I., Bejelou K., Papanikolaou D.

“EXPLORING SUBMARINE VOLCANOES”.

·14:30-14:45 Argyropoulou E.,Argialas D., Nomikou P., Papanikolaou D., Dekavalla M.

“AUTOMATIC IDENTIFICATION OF FAULT SURFACES USING OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS ON DIGITAL SEABED ELEVATION MODEL IN THE SUBMARINE AREA OF NORTH AEGEAN.”.

·14:45-15:00 Agalaniotou S., Papadaki C., Evelpidou N., Dimitriou E.

“ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF SALTPANS IN NAXOS ISLAND (GREECE)”.

·15:00-15:15 Pelentridou E.E.

“PYLOS CULTURAL AND GEO-CULTURAL ROUTES: A VARIETY OF ROUTES THAT CAN FULFIL VISITORS NEEDS AND DESIRES, WHILE PROMOTING THE REGION'S HERITAGE WEALTH ”.

15:15-15:30Coffee Break

15:30-16:45  Session Geography & Geo-Enviroment

Chair: Stamatopoulos L., Poulos S.

·15:30-15:45 Karkazi E., Magganas A., Katerinopoulos A., Iliopoulos G., Galanidou N.

“LOWER PALAEOLITHIC RODAFNIDIA: LITHIC RAW MATERIAL PROVENANCE AND PETROGRAPHY”.

·15:45-16:00Sampatakaki A., Zervakis V., Gorou A., Triantaphyllou M., Skliris N.

“"FUNCTIONS" OF THE EASTERN MEDITERRANEAN SEA CIRCULATION DURING THE LAST POSTGLACIAL PERIOD”.

·16:00-16:15 Iliopoulos G., Nikolopoulos K., Galanidou N.

“THE GEOLOGICAL CONTEXT OF RODAFNIDIA, A MIDDLE PLEISTOCENE ARCHAEOLOGICAL SITE ON LESVOS, GREECE”.

·16:15-16:30 Mantzouka D., Christodoulakis N., Karakitsios V.

“REVEALING PEUCE LESBIA UNGER(=CEDROXYLION LESBIUM KRAUS)FROM THE PETRIFIED FOREST AREA (SIGRI, LESBOS ISLAND): THE FIRST DIAGNOSIS AFTER THE 19TH CENTURY.”.

·16:30-16:45 Sampatakaki A.,Kopaka K.

 “DID CERTAIN CLIMATIC CONDITIONS FAVOUR SEA TRAVEL TO GAVDOS FROM THE SOUTH IN THE PLEISTOCENE?”


16:45-17:00Break

17:00-18:45  Session Geography & Geo-Enviroment

Chair: Zouros N., Verykiou-Papaspyridakou E.

·17:00-17:15 Dionisios M., Ganatsios X.

“MOUNTAIN LAKE-RESERVOIR DEVELOPMENT OF FOREST FIRE MANAGEMENT”.

·17:15-17:30 Nikolakopoulos K., Kyriou A.

“DSM GENERATION FROM SENTINEL DATA USING INTERFEROMMETRY. A CASE STUDY FROM LESVOS GREECE”.

·17:30-17:45 Saroglou C.

“SLOPE INSTABILITIES IN THE ISLAND OF LESVOS”.

·17:45-18:00Zouros N., Valiakos I., Mpentana K., Gribilakos G., Plougarlis A.,Rozakis V., Agiasoti M., Tsalkitzi O.

“IMPRESSIVE NEW FOSSIL FINDINGS IN THE PETRIFIED FOREST OF LESVOS- EXCAVATIONS ALONG THE NEW KALLONI-SIGRI ROAD.”.

·18:00-18:15 Papadopoulos G.

 “ΤΗΕ ΗΕLLENIC NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER: RESEARCH AND OPERATIONAL SERVICES”.

18:15-18:45 PapadopoulosG.- Παρουσίαση Βιβλίου

                          "ΧΙΟΣ-ΛΕΣΒΟΣ-ΨΑΡΑ"                                                                    

 "Οι Σεισμοί και τα Τσουνάμι από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα"

Poster Session:

·Kalliontzis A., Verykiou E., Karditsa A., Poulos S., Velegrakis A.

“MAPPING THE BEACHES OF THE IONIAN ISLANDS AND WESTERN COAST OF THE GREEK MAINLAND”.


20:30  Υποδοχή και Ξενάγηση στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραίως.


6 June2015

08:30-18:00 Εκδρομή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Από το Δημοτικό Θέατρο)