Κοινωφελής Εργασία: Πρόσκληση για πρόσληψη 20.385 ανέργων

Προτεραιότητα σε άνεργους μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και γονείς παιδιών με αναπηρία δίνεται στην πρώτη πρόσκληση της δεύτερης φάσης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής. 


Η πρόσκληση θα αφορά σε πρόσληψη 2.417 ανέργων στα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, που αφορά την κάλυψη αναγκών σε Υπουργεία, Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, που θα απευθυνθεί συνολικά σε 20.385 ανέργους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα ξεκινήσει η διαδικασία για την κάλυψη 2.417 θέσεων, εκ των οποίων οι 2.323 αφορούν το υπουργείο Πολιτισμού και οι 94 το Υπουργείο Τουρισμού. 

Σύμφωνα με τον ανασχεδιασμό του Προγράμματος, που έγινε από την αναπληρώτρια Υπουργό Καταπολέμησης της Ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου, αλλάζει ο τρόπος μοριοδότησης των ανέργων σε σχέση με εκείνον της πρώτης φάσης της Κοινωφελούς Εργασίας, ώστε να επωφελούνται περισσότερο οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και οι γονείς παιδιών με αναπηρία. 

Ειδικότερα, για τους ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών προβλέπεται η μοριοδότησή τους με 40 μόρια, όταν στην προηγούμενη πρόσκληση για την Κοινωφελή Εργασία στους Δήμους η μοριοδότηση για την ίδια ηλικιακή ομάδα ήταν 25 μόρια. 

Προβλέπεται η ενίσχυση με 15 μόρια στους ανέργους, οι οποίοι παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό από 50% και άνω. 

Προβλέπεται, επίσης, η πριμοδότηση με 10 επιπλέον μόρια στους ανέργους με παιδιά, ανήλικα ή ενήλικα, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Οι άνεργοι της συγκεκριμένης κατηγορίας θα λαμβάνουν και τα μόρια με βάση το κριτήριο ύπαρξης ή μη ανήλικων τέκνων. 

Κατά τα λοιπά, τα κριτήρια μοριοδότησης των ανέργων ορίζονται και σε αυτή την πρόσκληση με βάση τον χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας των υποψηφίων, το εισόδημά τους, την ύπαρξη ή μη ανήλικων τέκνων και την ηλικία τους.


Πηγη epoli.gr