Ολοκλήρωση του 2ου σταδίου του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου AEGEAN Startups – 23 προτάσεις για νέες επιχειρήσεις από και για το Αιγαίο προχωρούν στο τελικό στάδιο


Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το 2ο στάδιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups. Κατατέθηκαν 12 προτάσεις από την κοινότητα Α και 11 προτάσεις από την κοινότητα Β.

Στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.aegean-startups.gr/show-proposals/ μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία των προτάσεων που προκρίθηκαν στο 2ο στάδιο και με την ψήφο σας, μέχρι 30 Ιουνίου 2015, να αναδείξετε την πιο δημοφιλή πρόταση, η οποία θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει η η τελική αξιολόγηση στο πλαίσιο της οποίας θα επιλεγούν τα καλύτερα Επιχειρηματικά Σχέδια (ανά θεματική περιοχή). Τα σχέδια αυτά θα παρουσιαστούν στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού, τον Οκτώβριο του 2015.

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (μία ανά θεματική περιοχή) από ομάδες φοιτητών/ αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες από ομάδες συμμετεχόντων/συμμετεχουσών εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού. Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν:

 θα έχουν πρόσβαση σε μέντορες για τη βελτιστοποίηση της ιδέας τους και την αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή άλλης βοήθειας
 θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης (κοιτίδες) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Αθήνα και νησιά του Αιγαίου
 θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και σχετικές δημοσιεύσεις

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.aegean-startups.gr