Το νέο προεδρείο του Συλλόγου Μεριδιούχων Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου

Την  08/05/2015 ημέρα Παρασκευή  συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου και εξέλεξε το νέο του προεδρείο:


ΠΟΥΛΕΛΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ  Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αντιπρόεδρος
ΑΡΑΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  γ. Γραμματέας
ΓΛΙΓΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   Ειδικός Γραμματέας
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   Ταμίας
ΓΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος
ΓΚΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ  Μέλος
ΠΑΠΑΡΙΣΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Μέλος

Το νέο Δ.Σ.  ανανεωμένο και σταθερά προσηλωμένο στους στόχους του,  θα διεκδικεί και θα παρεμβαίνει , μέχρι της δικαίωσης των  μεριδιούχων της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου Λήμνου .

Καλεί τους Μεριδιούχους να πάρουν μέρος σ΄αυτόν τον αγώνα γιατί η δικαίωση δεν έρχεται από μόνη της αλλά την  κατακτούμε με αγώνες .


Το Δ.Σ.