Διαδοχικές συναντήσεις αντιπροσωπίας των ελαιοτριβέων της Λέσβου με τους Υπουργούς για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων

Την Τρίτη, 19-5-2015, πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα διαδοχικές συναντήσεις αντιπροσωπίας των ελαιοτριβέων της Λέσβου με τους Αν. Υπουργούς κ. Γιάννη Τσιρώνη (Περιβάλλοντος) και κ. Βαγγέλη Αποστόλου (Αγροτικής Ανάπτυξης).


Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η σχετική με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων νομοθεσία και οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία ελαιοκομική περίοδο 2014 – 2015. Στις συναντήσεις παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Αγλαΐα Κυρίτση και Γιάννης Ζερδελής, οι οποίοι υποστήριξαν τις θέσεις των ελαιοτριβέων, με τους οποίους συμπαρατάχθηκαν και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε. Η κ. Κυρίτση, μάλιστα, με την επί πλέον ιδιότητα της Περιφερειακής Συμβούλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους λόγους που οδήγησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει την αδειοδότηση των ελαιοτριβείων για την παρελθούσα ελαιοκομική περίοδο.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Συν/σμών Λέσβου κ. Αλέκος Γιαζιτζόγλου, οι συνεταιριστές κ.κ. Ηλίας Πολυχνιάτης και Χρήστος Κουτλής και οι ιδιώτες ελαιοτριβείς κ.κ. Γιάννης Βερβέρης και Γιάννης Βασιλέλλης.

Στις συζητήσεις που έγιναν αναδείχτηκε το ζήτημα, που επιγραμματικά συνίσταται, στο ότι ενώ οι ελαιοτριβείς επιθυμούν να είναι νόμιμοι, τούτο καθίσταται αδύνατο στις γενικότερες συνθήκες του νησιού, λόγω των δυστοκιών της σχετικής με υγρά απόβλητα νομοθεσίας, σε συνδυασμό με το ότι, η δυνατότητα επεξεργασίας διφασικού ελαιοπυρήνα σήμερα στο νησί μας μάλλον δεν επιτρέπει την κάλυψη του συνόλου των ελαιοτριβείων του νησιού στην περίπτωση που επέλεγαν διφασική λειτουργία (χωρίς υγρά απόβλητα). Κατόπιν αναπτύχθηκαν οι προτάσεις των ελαιοτριβέων για τις τροποποιήσεις, που αν γίνουν στη νομοθεσία, θα δοθούν διέξοδοι. Επιδόθηκε μάλιστα στους Υπουργούς κωδικοποιημένη συλλογή των προτάσεων, στην οποία οι ελαιοτριβείς συμπεριέλαβαν και τις προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Η υποδοχή που επιφυλάχτηκε στην αντιπροσωπία και στους πολιτικούς μας και από τα δύο Υπουργεία ήταν ανεπιφύλακτα ιδιαίτερα θερμή.

Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος, έχοντας και την ιδιότητα του τεχνικού (είναι Χημικός), διαφάνηκε ότι κατανόησε τις διαστάσεις του προβλήματος, δεσμεύτηκε ότι το επιτελείο του θα εξέταζε τις προτάσεις μας, ότι θα συμμετάσχει εκπρόσωπός μας κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής του υπουργείου που επεξεργάζεται την τροποποίηση της νομοθεσίας και θα εξέταζε το θέμα των προστίμων, που επαπειλούνται σε βάρος των κατά τα άλλα αδειοδοτηθέντων ελαιοτριβείων.

Στον Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού αναλύθηκε επίσης το ζήτημα, διευκρινίστηκε ότι ελαιοκομική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιδιώκεται και να αναμένεται στη Λέσβο, εάν δεν δοθεί διέξοδος στους ελαιοτριβείς,, αφού ουδείς πλέον είναι πρόθυμος να εργαστεί υπό την απειλή να χαρακτηριστεί παραβάτης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.


Οι ελαιοτριβείς της Λέσβου, ιδιώτες και συνεταιριστές, παραμένουν σε ετοιμότητα, έστω και αν ελπίζουν σε θετικά αποτελέσματα από τις συναντήσεις αυτές, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης εκθέσεων ελέγχου και προστίμων.