Μια καλή ενημέρωση για τους νέους της Λέσβου: Ημερίδα με θέμα την απασχόληση των νέων στο Επιμελητηρίου Λέσβου

Η αντιδημαρχία Νέας Γενιάς, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Λέσβου, Το Επιμελητήριο Λέσβου, η Π.Ε.Α Β. Αιγαίου και ο ΟΑΕΔ ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα την απασχόληση των νέων.


Προοπτικές απασχόλησης, αγορά εργασίας, επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα ζητήματα θα συζητηθούν με σκοπό την ενημέρωση των νέων.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των νέων για τις μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τις δυνατότητες απασχόλησης που δημιουργούνται μέσα από το σχέδιο δράσης του ΟΑΕΔ.

Έμφαση επίσης αναμένεται να δοθεί και στην ενίσχυση, προβολή και προώθηση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα (επιχειρήσεις start-up) δίδοντας απτά παραδείγματα καλών πρακτικών και από κοινωνικές επιχειρήσεις.

Στην ημερίδα θα αναλυθούν θέματα όπως: 

Η δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας
Εκπαιδευτική Πρακτική  Άσκηση & Αξιοποίηση των Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
 Νέα Επιχειρηματικότητα, Συμβουλευτική,
Χρηματοδοτικά προγράμματα και ευκαιρίες

Η Ημερίδα έχει στόχο την παρουσίαση της εξέλιξης των τοπικών δράσεων για την απασχόληση, την πληροφόρηση σε θέματα απασχόλησης &  επιχειρηματικότητας  και την ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση. 

Η ημερίδα αποτελεί δίχως άλλο μια ιδανική ευκαιρία ενημέρωσης πάνω τόσο στο ζήτημα της αναζήτησης απασχόλησης όσο και στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως προοπτική εξόδου από την  κρίση.

Στην ημερίδα θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης


Τίτλος Ημερίδας: 

Απασχόληση νέων

Τόπος Διεξαγωγής:

Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου

Ημερομηνία:

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, 18:00-21:00


Σύντομα θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας και οι ομιλητές της.