Εργασίες της ΔΕΥΑΛ στην περιοχή Λάρσου-Προβλήματα στην υδροδότηση από Παναγιουδα και πάνω

Οι εργασίες θα εκτελεστούν την Παρασκευή και Σάββατο 29 και 30/5/2015.


Λόγω εργασιών επισκευής αντλιών του αντλιοστασίου ύδρευσης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ στην περιοχή Λάρσου, ενδέχεται να παρατηρηθεί μειωμένη παροχή στο δίκτυο του εξωτερικού υδραγωγείου, το οποίο υδροδοτεί τα χωριά Αφάλωνα, Πάμφιλα, Παναγιούδα, Μιστεγνά, Πύργοι Θερμής, Θερμή και Νέες Κυδωνίες.


Οι εργασίες θα εκτελεστούν την Παρασκευή και Σάββατο 29 και 30/5/2015.