Ποιοι δεν εργάζονται του Αγίου Πνεύματος

Στο Δημόσιο η συγκεκριμένη ημέρα έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας


Εργάσιμη είναι η 1η Ιουνίου, όπου γιορτάζεται το Άγιο Πνεύμα, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα.

Σε ό,τι αφορά το Δημόσιο η συγκεκριμένη ημέρα έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας.

Παρόλ' αυτά εξαιρούνται και ορισμένες επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, όπου ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων δεν θα εργαστούν τη συγκεκριμένη μέρα.

Αυτοί που δεν θα δουλεύουν του Αγίου Πνεύματος είναι οι εργαζόμενοι:

α) στις καπνοβιομηχανίες,

β) στις κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,

γ) στα ναυτικά πρακτορεία,

δ) στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,

ε) στις εφημερίδες,

στ) στα λατομεία πέτρας και χώματος,

ζ) στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,

η) στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδικότητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειριστών Μηχανημάτων

θ) στους ηλεκτροτεχνίτες

ι) στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,

ια) στους φωτοστοιχειοθέτες,

ιβ) στους φορτ/τές,

ιγ) στα τυπογραφεία

ιδ) στα βιβλιοπωλεία,

ιε) στους θυρωρούς,

ιστ) στους εργοδηγούς - σχεδιαστές κ.λπ.

Πηγή news.gr