Οι 7 νέες πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού

Εναγωνίως νέες πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο βρίσκεται στα όρια του κραχ, αναζητεί η κυβέρνηση.


Ο νέος κουμπαράς για τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, θα ονομαστεί Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι επτά νέες βασικές πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος που εξετάζονται είναι οι ακόλουθες:

1. Kοινωνική ρήτρα στα δημόσια έργα ως ποσοστό επί της αξίας του αναλαμβανόμενου έργου με το οποίο θα επιβαρύνεται ο εργολήπτης σε κάθε περίπτωση συμβάσεων κρατικών προμηθειών.
2. Μέρος από τα πρόστιμα που επιβάλλονται για φοροδιαφυγή κατά τους φορολογικούς ελέγχους των επιχειρήσεων.
3. Μέρος από τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το υπουργείο Εμπορίου ή από την Αρχή Ανταγωνισμού.
4. Τμήμα των εσόδων από πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας (πχ ανασφάλιστοι εργαζόμενοι).
5. Μέρος από τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
6. Μέρος από τα πρόστιμα που επιβάλλουν ανεξάρτητες Αρχές όπως ΡΑΕ, ΕΣΡ, ΑΑΔΑΕ και ΕΕΤΤ.
7. Ποσοστό επί των μελλοντικών εσόδων από τους υδρογονάνθρακες.


Πηγή: Τα Νέα