Εσπερίδα σχετικά με την Ψυχική Υγεία από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εσπερίδα σχετικά με την Ψυχική Υγεία από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Η Εσπερίδα που οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας και τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου την Τετάρτη 29.04.2015, στην Αίθουσα Επιμελητηρίου στη Μυτιλήνη με θέμα: Ανισότητες και Ψυχική Υγεία: Ευρήματα από το ερευνητικό έργο ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι InMeD με Κύρια Ερευνήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Ζήση, κομίζει νέα επιστημονική γνώση ως προς:

α) την ποιότητα ζωής των μητέρων που μεγαλώνουν τουλάχιστον ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού στην Ελλάδα,
β) τη σημασία των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων στην εκδήλωση και αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας,
γ) τις διαφοροποιημένες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κα Αναστασία Ζήση στο: 6932 715 278


Εσπερίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου της Αριστείας Ι ΙnMeD:
«Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: Κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα»
Τετάρτη, 29.04.2015, Αίθουσα Επιμελητηρίου

Πρόγραμμα

18.00-18.20: Χαιρετισμοί
18.20-19.00: Το ερευνητικό έργο InMeD: Επισκόπηση εργασιών και βασικά ευρήματα.
Εισηγήτρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Αναστασία Ζήση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κύρια Ερευνήτρια
19.00-19.30: Ζώντας με την ψύχωση: Αφηγήσεις διαχείρισης ψυχωτικών εμπειριών και ανάρρωσης.
Εισηγήτρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Ευγενία Γεωργάκα, Α.Π.Θ., Μέλος της Ε.Ο.
19.30-19.45: Η σημασία της βιογραφικής αφήγησης στην κοινωνική έρευνα για την ψυχική καταπόνηση.
Εισηγητής: Λέκτορας Μάνος Σαββάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος της Ε.Ο.
19.45-20.05: Ο Τιτανικός της ψύχωσης: ποιοι επιβάτες τελικά θα σωθούν; Προβληματισμοί για τη σχέση φτώχειας και σχιζοφρένειας με βάση μια εθνογραφία.
Εισηγήτρια: Μεταδιδακτώρισσα Αθηνά Πεγκλίδου, Ανθρωπολόγος
20.05-20.20: Μητρότητα και αυτισμός: Από την οδύνη στην επιβίωση.
Εισηγήτριες: Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Μαυροπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, & Χριστίνα Δαρδάνη, Ψυχολόγος Ειδικής Αγωγής, Μέλη της Ε.Ο.
20.20-20.40: Κοινωνική τάξη και ψυχική υγεία στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης: Ευρήματα πολυδιάστατης παραγοντικής ανάλυσης.
Εισηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Σταλίδης, ΑΤΕΙΘ, Μέλος της Ε.Ο.
20.40-21.00: Ταξική θέση, διαστρωματικοί δείκτες και ψυχική υγεία: Συμπεράσματα για την έρευνα InMeD.
Εισηγητής: Καθηγητής Θανάσης Αλεξίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος της Ε.Ο.

Προεδρεύων: Καθηγητής Σωτήρης Χτούρης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μέλος της Ε.