Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής με τον Υπουργό Εσωτερικών

Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκου Βούτση με τους ασκούντες καθήκοντα Γενικών Γραμματέων στις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 13-02-2015, προκειμένου να διατυπωθούν εκατέρωθεν σκέψεις και προτάσεις για την πορεία και την περαιτέρω λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.


Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Νίκος Θεοδωρίδης.

Ένα από τα αντικείμενα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (που συστάθηκαν με τον Καλλικράτη), είναι και ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμων και περιφερειών. Σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 4 του Συντάγματος, ο έλεγχος νομιμότητας πρέπει να ασκείται από το κράτος και όχι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επισημάνθηκε ότι στην πραγματικότητα οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν παρεμβαίνουν στην ουσία και το περιεχόμενο των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ελέγχουν μόνο τη νομιμότητά τους, αν δηλαδή οι αποφάσεις αυτές προβλέπονται ή είναι αντίθετες με τους ισχύοντες στους νόμους. Για το θέμα αυτό ο κος Υπουργός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι ο έλεγχος νομιμότητας δεν μπορεί να καταργηθεί, αντίθετα μάλιστα ίσως χρειαστεί να ενισχυθεί, με την άσκηση του ελέγχου από μία Ανεξάρτητη Αρχή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ότι οι περισσότερες αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να ασκούνται οπωσδήποτε από δομές του κράτους, καθώς έτσι ορίζει το Σύνταγμα. Συγκεκριμένα στο άρθρο 24, παρ. 1 του Συντάγματος προβλέπεται ότι «η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους...», και στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι «Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση πόλεων και οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους...».

Συναντηση

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να καταργήσει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αλλά προσανατολίζεται στην αντικατάσταση των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από δεκατρείς κρατικές δομές, ισάριθμες με τις περιφέρειες της χώρας. Στο σημείο αυτό κος Θεοδωρίδης έθεσε από την πλευρά του το ζήτημα της νησιωτικότητας και ζήτησε να δοθεί μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα. Ο κος Υπουργός συμφώνησε ότι πράγματι αποτελεί ιδιαιτερότητα την οποία όχι μόνο γνωρίζει αλλά και προβάλλει η κυβέρνηση. Ζήτησε μάλιστα να συμπεριληφθεί στις προτάσεις που θα κατατεθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες δέκα ημέρες.

Στις προτάσεις αυτές θα πρέπει, αφού καταγραφούν όλες οι αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, να εξεταστεί αν και ποιες από αυτές θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, αλλά και τα αντικείμενα εκείνα που σήμερα ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο των υπουργείων και θα μπορούσαν να περάσουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.


Τέλος, ο κος Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στην υποστελέχωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου παρά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.