Δημοτική Κίνηση Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου «Τι δεν καταλαβαίνουν; Με τι διαφωνούν και γιατί;»

Με την προηγούμενη ανακοίνωσή μας τονίσαμε ότι η απολύτως αναγκαία τοπική ανάπτυξη δεν γράφεται σε «μπακαλοτέφτερο», ούτε ανατίθεται με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά σχεδιάζεται και υλοποιείται βάσει ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, με συμμετοχή του κόσμου.


Όταν πρόκειται για εκμετάλλευση δημοσίων πόρων και περιουσίας, ο δήμος πέρα από το κέρδος του επιχειρηματία, πρέπει να αποσκοπεί και σε ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ κοινωνικά οφέλη. Αναφέραμε το παράδειγμα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), ενός νέου, πολύτιμου εργαλείου ενάντια στην ανεργία, που ήδη αποδίδει σε άλλα μέρη. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά (Ν. 4019/2011 & koinsep.org) και ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Αναφερθήκαμε στην ανάγκη για ανάπτυξη ευρύτερου και ποιοτικότερου ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς, με διεύρυνση των όρων συμμετοχής και περισσότερο χρόνο για υποβολή προσφορών.

Τέλος, τονίσαμε την αξία της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε οι απόψεις των πολιτών (και της αγοράς) να ακούγονται και να συνδιαμορφώνουν τους όρους της κάθε προκήρυξης. Ο Δήμος πρέπει να σταματήσει να είναι το «μαύρο κουτί» όπου κάποιοι «άρχοντες» αποφασίζουν και ανακοινώνουν, χωρίς να διαβουλεύονται, ανοιχτά, με τους πολίτες. Ή, ακόμα χειρότερα, όπου οι διαβουλεύσεις γίνονται μόνο ιδιωτικά, πίσω από κλειστές πόρτες.

Αλήθεια, τι από όλα αυτά δεν κατάλαβε η Δημοτική Αρχή; Με ποιο απ' όλα δεν συμφωνεί και γιατί;

Θα παρακαλούσαμε να σταματήσει πια αυτή η φτηνή και διχαστική ρητορική και να γίνει μια καλύτερη επεξεργασία των θεμάτων που θέτουμε, γιατί ο κόσμος πια απαιτεί τοποθετήσεις επί της ουσίας, όχι παλαιοκομματικού τύπου κορώνες.

Σημείωση: Ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας, ως εργαζόμενος, έχει κάνει γνωστό στον Πρόεδρο της εταιρείας ότι, επειδή οι συνεδριάσεις της ΑΔΕΛ γίνονται πάντα σε εργάσιμες ώρες, η συμμετοχή του σε αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι’ αυτό έχει επανειλημμένως ζητήσει τη μεταφορά των συνεδριάσεων σε μη εργάσιμη ώρα, όπως γίνεται σε άλλους φορείς. Λυπόμαστε που η δημοτική αρχή δεν μπορεί ούτε αυτό να κατανοήσει…

Γραφείο Τύπου

Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λέσβου