ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή κυκλοφορίας και υδροδότησης στην Μόρια Λέσβου

Σας γνωρίζουμε ότι


αύριο Τρίτη  21-4-2015 από ώρα 8:30 λόγω επισκευής διαρροής  κεντρικού αγωγού Ύδρευσης  επί του κεντρικού δημοτικού δρόμου Μόριας  στο ύψος περίπου της «παιδικής χαράς»  θα υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων από τη συμβολή του με το δρόμο που οδηγεί στο Γυμνάσιο έως την «παιδική χαρά» .

Ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία κανονικά μετά το πέρας των εργασιών.


Επίσης κάνουμε γνωστό στους κατοίκους της κοινότητας ότι ενδεχομένως να  υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά την διάρκεια επισκευή της βλάβης.