Συνεδριάζει την Μεγάλη Δευτέρα το Δημοτικό συμβούλιο Λέσβου με 28 θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2015, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  6:00 μ.μ.  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

           

Α/Α
  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν.3852/2010) με το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίου Λέσβου» για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, Μέτρο 321, Δράση 2 «Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» καθώς και για την υλοποίηση του έργου από το Δήμο Λέσβου
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Έγκριση μελετών και υποβολή προτάσεων για την ένταξη και χρηματοδότηση αυτών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της υπαίθρου, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, Μέτρο 41 «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης»
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου και Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης στην Άντισσα» η οποία είναι ενταγμένη στο μέτρο 322 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949070 και προϋπολογισμό €360.000,00.
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και Διακλάδωση Λαγκάδας» η οποία είναι ενταγμένη στο μέτρο 321 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949291 και προϋπολογισμό €450.000,00
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Έγκριση αιτήματος δωρεάν παραχώρησης στο Δήμο Λέσβου ακινήτου του δημοσίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πελόπης
Αντιδήμαρχος
κ.Αποστόλου

Έγκριση ενοικίασης χώρου για τις ανάγκες στέγασης υλικών και οχημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής
Αντιδήμαρχος
κ. Βέρρος

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης-λειτουργίας γραφείου ΟΓΑ και ΕΛΓΑ καθώς και ανταποκριτών ΟΓΑ
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Έγκριση διενέργειας προμήθειας Πλυστικού Μηχανήματος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, έτους 2015
Αντιδήμαρχος    κ. Κατζανός

Έγκριση διενέργειας προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου, έτους 2015
Αντιδήμαρχος    κ. Κατζανός

Έγκριση 18ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΙΚΑ Μυτιλήνης και υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4321/2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού, μετατόπιση στύλων και μετατόπιση επιτόνων ΔΕΔΔΗΕ
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "ΛΙΝΟΧΩΜΑ" του Δήμου Μανταμάδου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στη θέση "ΠΡΑΣΤΙΟ" Πλωμαρίου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης «Επικαιροποίηση Μελέτης του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Παρασκευής Ν. Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανακατασκευή τοίχου στη Βατούσα»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού Κτιρίου σε Ξενώνα Φιλοξενείας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "ΡΑΧΗ" του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγ. Παρασκευής του Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "ΚΑΡΑ ΤΕΠΕΣ" του Δήμου Μήθυμνας Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ασφαλτοτάπητα στον δρόμο του Αγ. Ευσταθίου στον οικισμό Βατερών του Δ.Δ. Βρίσας»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Μόνωσης Δώματος 3ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Λέσβου (από Πλωμάρι θέση "ΑΝΘΗ" έως φράγμα "ΣΕΔΟΥΝΤΑ")»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης Λέσβου (Τ.Δ. Μεσοτόπου)»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ενίσχυση οδοστρώματος δρόμου προς Σκαμνιούδι του Δ.Δ. Λισβορίου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση επιχορήγησης του πολιτιστικού συλλόγου-χορωδία Μυτιλήνης «ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»
Δήμαρχος
κ. Γαληνός

Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατο δημότη.
Αντιδήμαρχος
κα Αντωνέλλη


                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ