Πότε δεν θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 26% στις επιχειρήσεις

Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου 26% στις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με χώρες προνομιακού φορολογικού καθεστώτος προβλέπει σχέδιο υπουργικής απόφασης της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη που αναρτήθηκε για διαβούλευση στο opengov.gr.


Σύμφωνα με το σχέδιο της απόφασης, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση σε διάστημα δέκα ημερών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η παρακράτηση του φόρου ακυρώνεται, εφόσον συντρέχουν εναλλακτικά, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προυποθέσεις:

- Να υπάρχουν τα προβλεπόμενα έγγραφα διακίνησης τα οποία να πιστοποιούν την πραγματοποίηση της μεταφοράς και λήψης των αγαθών.

- Η συναλλαγή να αφορά εισηγμένη επιχείρηση σε αλλοδαπό χρηματιστήριο.

- Να πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συναλλαγή αξίας έως 10.000 ευρώ.

- Να πρόκειται για συναλλαγή για ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και νερό.

- Να διαθέτει η επιχείρηση τα τεκμήρια της συναλλαγής, όπως έγγραφες συμβάσεις έργου, τελωνειακά έγγραφα, κτλ.

Σύμφωνα με την απόφαση, αν η επιχείρηση δεν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση, τότε θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 26%. Ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αν υποβληθεί δήλωση, αλλά κριθεί από τον έλεγχο ανακριβής, το 26% είναι απαιτητό στο τέλος του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η επιστροφή του προκαταβλητέου φόρου γίνεται μέσα σε έναν μήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου, αν διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι η συναλλαγή είναι πραγματική και συνήθης.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο προκαταβλητέος φόρος θα αρχίσει να εφαρμόζεται για συναλλαγές με εκδιδόμενα τιμολόγια από την 1ηΣεπτεμβρίου 2015 και μετά. 


Πηγη newsit.gr