Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Οι θέσεις ανά δήμο-241 θέσεις στον Δήμο Λέσβου [κατανομή]

Πιο αναλυτικά, στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε τόσο ολόκληρη την προκήρυξη όσο την κατανομή των θέσεων, τα πτυχία και τα παραρτήματα.