Κομμένο το... χαρτζιλίκι γιατί θα θεωρείται... τεκμήριο! Οι ετήσιες δαπάνες που πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε1

Πολλοί θα πουν πως το χαρτζιλίκι είναι... κομμένο έτσι κι αλλιώς...


Παρόλα αυτά, όσοι έχουν ακόμη την συγκεκριμένη δυνατότητα, πλέον έχουν και... "πονοκέφαλο".

Κι αυτό γιατί εκατομμύρια φορολογούμενοι που θα κληθούν να δηλώσουν τις ετήσιες δαπάνες τους στο νέο έντυπο Ε1, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους τη νέα εγκύκλιο.

Όπως αναφέρει η Ημερησία, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία κλπ. θα θεωρούνται τεκμήριο!

Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό θα δίνουν οι γονείς και ξεπερνά τα 300 ευρώ το χρόνο, θα θεωρείται τεκμήριο και θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογηθεί.

Τι αναφέρει η εγκύκλιοςΓια του λόγου το αληθές, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο: "Δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζεται η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό".

Σχετικά με τις δωρεές και τις γονικές παροχές σε χρήμα, έχει προστεθεί καινούργιος κωδικός στο νέο έντυπο Ε1.

Προφανώς θα αναγραφούν οι γονικές παροχές που έχουν δηλωθεί στην εφορία (σ.σ στις γονικές παροχές σε χρήμα από τους γονείς στα παιδιά).

Οι γονικές παροχές σε χρήμα φορολογούνται από το 1ο ευρώ με συντελεστή 10%. Το τεκμήριο που προστίθεται αφορά στον γονιό ο οποίος θα πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα με βάση το εισόδημά του.

Πηγή: Ημερησία, newsit.gr