Εκλογο-απολογιστική συνέλευση από το σύλλογο εργαζομένων Α.Δ.Α περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Με απόφαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί η εκλογο-απολογιστική συνέλευση του συλλόγου την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα του εμπορικού –βιομηχανικού επιμελητηρίου Λέσβου.


Θέματα ημερήσιας διάταξης:

απολογισμός δράσης του Δ.Σ.
οικονομικός απολογισμός
ενημέρωση σχετικά με εργασιακά θέματα
πρόγραμμα δράσης
εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση εκλογών

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας 


Νίκος Χρυσάφης
Μήνα Κότερου