Προσοχή: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης λόγο της κατεδάφισης της παλιάς ΔΕΗ

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 10/11-03-2015 απόφασης του Αστυνομικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το
χρονικό διάστημα από 05.00 ώρα της 14-03-2015 έως την 23.59 ώρα της 15-03-2015, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, λόγω κατεδάφισης χαρακτηρισμένου ως επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ναυμάχου Παπανικολή, στη Μυτιλήνη. 

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ξεν. Καραπαναγιώτη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Σμύρνης.

Διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Ναυμάχου Παπανικολή, από τη διασταύρωσή της με την οδό Οδ. Ελύτη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Καβέτσου.

Μονοδρόμηση της οδού Μαν. Κατράκη, αντιθέτως από την ισχύουσα.

Απαγόρευση της δεξιάς στροφής στη διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μ. Κατράκη, εξαιτίας της προαναφερόμενης μονοδρόμησης.

Απαγόρευση της αριστερής στροφής στη διασταύρωση των οδών Οδ. Ελύτη και Ναυμάχου Παπανικολή.


Εξαιτίας των προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης πρόκειται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή καθώς και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.