Με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας συναντήθηκε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με θέμα το ΕΣΠΑ

Για την πορεία υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013, συναντήθηκε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας.


Χριστιάνα Καλογήρου προς Υπουργείο Οικονομίας:  «Η εξασφάλιση της ρευστότητας προϋπόθεση για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Για την πορεία υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013, συναντήθηκαν σήμερα η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) κ. Γιώργος Πλακωτάρης και ο υπεύθυνος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ε.Υ.Δ. κ. Παναγιώτης Κυριάκου, με ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας.


Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η επίτευξη των στόχων του πρώτου τριμήνου. Ωστόσο, η Περιφερειάρχης έθεσε το σοβαρό ζήτημα της σταθερής χρηματοδοτικής ροής, ειδικά για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση του Προγράμματος. Η κα Καλογήρου επεσήμανε στα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας ότι ήδη οι καθυστερήσεις χρηματοδότησης έχουν οδηγήσει σε επιμέρους χρονικές υστερήσεις στην πορεία υλοποίησης ορισμένων έργων.