Έρχεται ΣΑΡΩΤΙΚΟ "κύμα" μετακινήσεων στο Δημόσιο

Ο χάρτης των αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση, που αναμένεται να θεσμοθετηθεί το επόμενο εξάμηνο, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση νέων οργανογραμμάτων στα Υπουργεία και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα δώσει το "πράσινο φως" για μετακινήσεις προσωπικού από το Κράτος σε Δήμους και Περιφέρειες.


Στο πλαίσιο αυτό, 

- Από τις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα μεταφερθούν αρμοδιότητες, πόροι και προσωπικό στους Δήμους και τις Περιφέρειες, ενώ αυτές θα αντικατασταθούν από ευέλικτες Δομές, ως Υπηρεσίες, που θα μεσολαβούν μεταξύ του Κεντρικού Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στις νέες Δομές, στις οποίες θα ηγούνται στελέχη του Κρατικού Μηχανισμού, θα περιλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες των Ελεγκτών Νομιμότητας, που θα ασχολούνται με τους ελέγχους των οικονομικών πράξεων των Δήμων και των Περιφερειών.

- Στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. προετοιμάζεται ένα "κύμα" συγχωνεύσεων ομοειδών Οργανισμών, ενώ μετά την ολοκλήρωση των οργανογραμμάτων, θα ξεκινήσει η διαμόρφωση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση του προσωπικού, που θα περιλαμβάνει τη μοριοδότηση και τη συνέντευξη, η οποία θα έχει, όμως, συμβουλευτικό χαρακτήρα.

- Τα Υπουργεία θα κρατήσουν μόνο τις επιτελικές αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη θα μεταφερθούν - με το αντίστοιχο προσωπικό - στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

- Στους εποπτευόμενους Φορείς των Υπουργείων, επίσης, σχεδιάζεται ένα σαρωτικό "κύμα" συγχωνεύσεων ομοειδών Οργανισμών, που δεν θα συνοδεύονται από απολύσεις, αλλά από μετακινήσεις προσωπικού.

Για παράδειγμα, συζητείται η συγχώνευση του ΟΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ.

Σύμφωνα με τον αν. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργο Κατρούγκαλο, η αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Δημοσίου αποτελεί μείζονα στόχο του Υπουργείου, αναδιοργάνωση που θα ακολουθήσει των δύο νομοσχεδίων: α) Το πρώτο αφορά θέματα εκδημοκρατισμού, εξορθολογισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και η επαναφορά των απολυμένων και των "διαθέσιμων" δημοσίων υπαλλήλων και β) το δεύτερο, το σύστημα επιλογής στελεχών και την αξιολόγηση των εργαζομένων στο Δημόσιο.


ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ