Διήμερα σεμινάρια από το ΚΠΕ Ευεργέτουλα Λέσβου «Εισαγωγική Μελισσοκομία, Ήπιες καλλιεργητικές τεχνικές σε ελαιώνα και αμπελώνα»

"Το ΚΠΕ Ευεργέτουλα  Λέσβου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του και στo πλαίσιo των δράσεων ενηλίκων της Δια Βίου Μάθησης, διοργανώνει 2 διήμερα σεμινάρια: 


1. Εισαγωγική Μελισσοκομία με κύριο ομιλητή τον κ. Παπαχριστοφόρου Αλέξανδρο, διδάκτορα μελισσοκομίας του ΑΠΘ. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου (θεωρητικό μέρος) και το Σάββατο 4 Απριλίου (βιωματική προσέγγιση) 2015.  

2.    Ήπιες καλλιεργητικές τεχνικές σε ελαιώνα και αμπελώνα (α’ μέρος Κλάδεμα). Επιμορφωτές: Γάλλος Βασίλειος και Καζαντζής Ευστράτιος,  Γεωπόνοι. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου (θεωρητικό μέρος) και την Κυριακή 5 Απριλίου (βιωματική προσέγγιση) 2015. Θα ακολουθήσει και β’ μέρος. 

Οι δράσεις απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες του νησιού. Ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Κέντρου.  


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή [όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ιδιότητα] ηλεκτρονικά στο kpeevergetoula@gmail.com ή στο φαξ 2252029039 μέχρι την Παρασκευή  13/04/2015 στις 10πμ. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ www.kpeevergetoula.gr."