Δεν χρειάζεται θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας του ΙΚΑ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και ΟΓΑ-Μόνο ηλεκτρονικά η θεώρηση

Μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, θα γίνεται από φέτος η χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.


Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, η διαδικασία χορήγησης αφορά την περίοδο από 1/3/2015 έως 29/2/2016 και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να μεταβούν στα κατά τόπους υποκαταστήματα.

Επίσης, δεν πρόκειται να αποσταλλούν αυτοκόλλητες ετικέτες ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς καταργήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία επικυρωνόταν η ανανέωση ισχύος των βιβλιαρίων υγείας.

Η ηλεκτρονική διαδικασία συνδράμει στην ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης».

Από αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων του Ιδρύματος και των προστατευόμενων μελών τους, προς τους παρόχους υγείας, δηλαδή συμβεβλημένα νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, γιατροί κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ από σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, τίθεται σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, από την οποία θα μπορούν να πληροφορηθούν για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ), που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο μητρώο ασφαλισμένων του ΙΚΑ.

Έτσι, ούτε οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ χρειάζεται να μεταβούν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Ηλεκτρονικά η ανανέωση βιβλιαρίων και από τον ΟΓΑ

Από το Μάρτιο στο πλαίσιο κατάργησης θεώρησης των βιβλιαρίων

Αυτόματη ανανέωση της Ασφαλιστικής Ικανότητας των δικαιούχων περίθαλψης υλοποιεί ο ΟΓΑ στο πλαίσιο της κατάργησης της χειρόγραφης θεώρησης βιβλιαρίων, ενημερώνει ο ανταποκριτής του στον Αλμυρό, Δημήτρης Βελάνης.

Οπως διευκρινίζει, «η Ασφαλιστική Ικανότητα των δικαιούχων, για το διάστημα μετά τις 28/02/2015, θα ανανεωθεί ηλεκτρονικά από τη Μηχανογράφηση του ΟΓΑ και θα αποσταλεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», μετά την ενημέρωση του Μητρώου Εσόδων Ασφαλισμένων & του Μητρώου Πληρωμών Συντάξεων και κατά συνέπεια δεν θα χρειάζεται πλέον να προσέρχονται στους Ανταποκριτές για ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Στους Ανταποκριτές θα προσέρχονται για ενημέρωση της ασφαλιστικής ικανότητας όσοι ζητούν αρχική χορήγηση βιβλιαρίου, εξόφλησαν εκπρόθεσμα ασφαλιστικές εισφορές, κατοχύρωσαν δικαίωμα περίθαλψης μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, εντάχθηκαν σε σύστημα ρύθμισης οφειλών με δόσεις, ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (έμμεσα μέλη, συνεχιζόμενη θεραπεία, ασφαλισμένοι σε διακοπή από την ασφάλιση προς συνταξιοδότηση, μοναχοί, κ.λ.π.).

Για όσους δικαιούχους περίθαλψης ΟΓΑ υπάρχει ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα χωρίς ημερομηνία λήξης δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια, καθώς έχουν ενεργό δικαίωμα περίθαλψης.


Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η Μηχανογράφηση του ΟΓΑ είναι στη διαδικασία ενοποίησης των εφαρμογών «Καταγραφή Βιβλιαρίων Υγείας» και «Ασφαλιστικής Ικανότητας» σε μια εφαρμογή, ενώ θα προχωρήσει άμεσα και σε ενημέρωση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης δικαιώματος στις δύο εφαρμογές. Η ενοποίηση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά» καταλήγει.