Υπόμνημα από την Συνύπαρξη για ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ των στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στη Μυτιλήνη του Αν. Υπουργού Εθν. Άμυνας κ. Κώστα Ήσυχου, αντιπροσωπεία μελών της «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ»  συναντήθηκε μαζί του και του επέδωσε κοινό υπόμνημα για ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ των στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.  Τ ο υπόμνημα αυτό συντάχθηκε από κοινού κατά τη συνάντηση της 26ης Φεβρουαρίου στο Αϊβαλί, με τα μέλη της τουρκικής οργάνωσης  EGE BARIS VE ILETISIME DERNEGI.


Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας το σχετικό κείμενο.

Προς:  τους αξιότιμους κ.κ. Υπουργούς : Εξωτερικών : Άμυνας
Ελλάδας και Τουρκίας
(έδρες τους)
Κοιν:  Βουλευτές, Τοπ. Αυτοδιοίκηση , ΜΜΕ στο Αιγαίο
Αξιότιμοι κύριοι,

Έχουμε την τιμήν να σας ενημερώσουμε ότι κατά την ετήσια συνάντηση των αντιπροσωπειών των συλλόγων μας (Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο και της αντίστοιχης τουρκικής  (Ege Bariş ve Iletişim Derneği ), που πραγματοποιήθηκε στις 26.2.15 στο Αϊβαλί, μεταξύ άλλων που συζητήσαμε, με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία και φιλία σε επίπεδο πολιτών στις δύο ακτές του  Αιγαίου, ήταν και το ζήτημα της διαρκούς ειρήνης επ’ ωφελεία όλων μας.

Μολονότι γνωρίζουμε ότι η κοινωνία των πολιτών δεν ασκεί  οποιασδήποτε μορφής «εξωτερική» ή «αμυντική» πολιτική -  ασφαλώς και είναι υπόθεση των Κυβερνήσεων αυτή η αρμοδιότητα και η ευθύνη -  η ως άνω συνέλευση της 26ης Φεβ. ’15 απ το Αιβαλί, μας εξουσιοδότησε ομόφωνα να σας απευθύνουμε  έκκληση, ώστε σε συνεννόηση οι δύο Κυβερνήσεις (Ελλάδας και Τουρκίας) να φροντίζουν τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες  να τηρείται το Μορατόριουμ στη διενέργεια των στρατιωτικών ασκήσεωνστο Αιγαίο και των παραβιάσεων  που πολλές φορές παρατηρούνται.

Κοινή λογική επιβάλλει τόσο στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, όσο και στα τουρκικά παράλια να λειτουργήσουν  απρόσκοπτα οι τουριστικές δραστηριότητες, που αποτελούν σοβαρή πηγή εισοδήματος των κατοίκων, ιδιαίτερα μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Η ζωή κατέδειξε ότι απ το 1988, που για πρώτη φορά θεσπίστηκε μεταξύ των δύο χωρών μας το Μορατόριουμ των στρατιωτικών ασκήσεων ,κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της τουριστικής κίνησης (Απρίλιος – Οκτώβριος), οσάκις λειτούργησε  χωρίς σοβαρές παραβιάσεις απέδωσε σημαντικά στις τοπικές κοινωνίες.
Παρακαλούμε θερμά, εκτιμώντας ότι έτσι εκφράζουμε  και τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων (ελλήνων και τούρκων) στις δύο ακτές του Αιγαίου, φέτος ιδιαίτερα που σοβαροί εξωτερικοί κίνδυνοι ελλοχεύουν στην  ευρύτερη περιοχή μας, και ,που η οικονομική κρίση απειλεί την ομαλή κοινωνική ζωή, να τηρηθεί το Μορατόριουμ.
                                               

Με τιμή
Στρατής Πόθας                                         Τούντς Σόγιερ
Πρόεδρος «Συνύπαρξη και                          Δήμαρχος Σεφερίχισαρ και
Επικοινωνία στο Αιγαίο»                             Πρόεδρος Ένωση για την 

                                                               Ειρήνη και Επικοινωνία στο Αιγαίο