Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη στα 50 λόγω τέκνων - Ποιους αφορά

Ευνοϊκότερες σε σχέση με άλλους φορείς είναι οι διατάξεις για σύνταξη με ανήλικο παιδί από το Δημόσιο καθώς και από το 2011 το δικαίωμα αυτό το έχουν και οι γονείς.


Στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου), η έξοδος με ανήλικο παιδί προβλέπεται μόνο για τις μητέρες που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2012, και μάλιστα έχουν την εναλλακτική επιλογή να επιλέξουν την έξοδο και με διατάξεις που ισχύουν στο ΙΚΑ, αν δεν έχουν ανήλικο παιδί στην 25ετία, αλλά στα 18,3 έτη ασφάλισης.

Ο χρόνος των παιδιών στο Δημόσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

1. Από τους δημόσιους υπαλλήλους που θέλουν να συμπληρώσουν 25ετία ως το 2010 για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (π.χ μητέρες με ανήλικο για έξοδο στα 50). Σε αυτές τις περιπτώσεις αξιοποιείται τόσος χρόνος όσος χρειάζεται για να συμπληρωθεί 25ετία.
2. Από τους δημόσιους υπαλλήλους που θέλουν να συμπληρώσουν την 25ετία τα έτη 2011 και 2012 και κυρίως από τους άνδρες στους οποίους επεκτάθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης με ανήλικο στα 52 και 55.
3.Από τους υπαλλήλους που θέλουν να κερδίσουν προσαύξηση σύνταξης, εφόσον η 25ετία συμπληρώθηκε το 2011 ή το 2012.
4. Από τους ασφαλισμένους που έχουν διαδοχική, με Δημόσιο, ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο Δημόσιο που έχει χαμηλότερα όρια ηλικίας.
5. Για να συμπληρωθεί η 25ετία ως το 2010 από άνδρες και γυναίκες έτσι ώστε να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξόδου είτε στα 58 και με συνολικό χρόνο 35 έτη είτε με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας είτε στα 50 εφόσον πρόκειται για μητέρες με ανήλικο.
6. Για να συμπληρωθεί η 25ετία από άνδρες και γυναίκες μέσα στο 2011 και να θεμελιώσουν δικαίωμα εξόδου στα 56 ή 61 με μειωμένη ή πλήρη σύνταξη ή για να συμπληρωθεί η 25ετία μέσα στο 2012, οπότε παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 58 και πλήρη στα 63. Σε κάθε περίπτωση, με 25ετία τα έτη 2011 και 2012, οι δημόσιοι υπάλληλοι θεμελιώνουν δικαίωμα εξόδου για πλήρη σύνταξη στα 58 με 36 έτη και στα 59 με 37 συνολικά.

Στο Δημόσιο μάλιστα ο χρόνος λόγω τέκνων είναι επιπλέον των άλλων πλασματικών ετών που μπορούν να αναγνωριστούν. Αν δηλαδή ένας υπάλληλος αναγνωρίζει 5 έτη ως το 2012 από στρατιωτική θητεία και σπουδές, έχει ταυτόχρονα το δικαίωμα να προσθέσει πάνω στα 5 έτη και το χρόνο των παιδιών. Αν έχει δύο παιδιά, τότε δικαιούται 3 επιπλέον πλασματικά έτη, δηλαδή 8 συνολικά.


ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος