Στα έργα βελτίωσης του οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Λάρσου - Παππάδου – Πλωμαρίου η Χριστιάνα Καλογήρου (ΦΩΤΟ)

Επίσκεψη στο σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη βελτίωση του οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Λάρσου - Παππάδου - Πλωμαρίου και την κατασκευή δύο ισόπεδων οδικών κόμβων σύνδεσής της με τις δημοτικές οδούς Κάτω Τρίτος – Πηγαδάκια και Πέραμα - Πηγαδάκια


Επίσκεψη στο σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη βελτίωση του οδικού τμήματος της 2ης Επαρχιακής Οδού Λάρσου - Παππάδου - Πλωμαρίου και την κατασκευή δύο ισόπεδων οδικών κόμβων σύνδεσής της με τις δημοτικές οδούς Κάτω Τρίτος – Πηγαδάκια και Πέραμα - Πηγαδάκια, πραγματοποίησε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης μαζί με το Γενικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Σπανέλλη και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου κ. Φώτη Κρητικόπουλο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης η Περιφερειάρχης ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της χάραξης της 2ης Επαρχιακής Οδού Λάρσου - Παππάδου – Πλωμαρίου σε τμήμα συνολικού μήκους  2.287 μ., με αφετηρία τη θέση που βρίσκεται 500 μ. περίπου πριν τη διασταύρωση της 2ης Επαρχιακής Οδού με τη Δημοτική Οδό Κάτω Τρίτος – Πηγαδάκια και τέλος τη θέση που είναι 550 μ. περίπου μετά τη διασταύρωση της 2ης Επαρχιακής Οδού με τη Δημοτική Οδό Πέραμα - Πηγαδάκια.

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται επίσης και η κατασκευή δύο ισόπεδων οδικών κόμβων:
Του ισόπεδου κόμβου (Κ1) σύνδεσης της 2ης Επαρχιακής Οδού με την υφιστάμενη Δημοτική Οδό Κάτω Τρίτος – Πηγαδάκια.
Του ισόπεδου κόμβου (Κ2) σύνδεσης της 2ης Επαρχιακής Οδού με την υφιστάμενη Δημοτική Οδό προς Πέραμα. Ο κόμβος αυτός θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της ανωτέρω αναφερόμενης παραλλαγής και θα συνδέει τη νέα χάραξη με την οδό προς Πέραμα.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 330 ημερολογιακές ημέρες.


Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.750.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» του ΕΣΠΑ και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.