Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την Παρασκευή με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις   27 ΜΑΡΤΙΟΥ  2015, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  6:00 μ.μ  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

           

Α/Α
  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ενημέρωση για θέματα λειτουργίας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μετά την ολική επέκταση την 1/1/2015
πρ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ.        κ. Ακριώτης

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015
Αντιδήμαρχος    κ. Κατσαρός

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και Πανεπιστημίου Κρήτης για στήριξη αρχαιολογικής έρευνας στο Λισβόρι Λέσβου (β΄ φάση)
Δήμαρχος
κ. Γαληνός

Έγκριση σχεδίου χορήγησης άδειας εκσκαφής οδοστρώματος σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ, Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας)
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Αποδοχή αγοραίας αξίας εδαφικής έκτασης στην περιοχή «ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ» για την απευθείας αγορά έκτασης 37.875,45τ.μ.
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Εσωτερική Οδοποιία στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Κουφωμάτων στο Δημοτικό Κτήριο Όπου Στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Πλακόστρωση Οδών Οικισμού Νάπης»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Σύνδεση Όμβριων Υδάτων και Τσιμεντόστρωση Πάρκου "ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ"»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη Δημοτική Κοινότητα  Σκουτάρου του Δήμου Λέσβου»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης»
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Συγκρότηση Επιτροπής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171 (ΦΕΚ Α’/02/06/1987) για το έτος 2015
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής

Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης ακινήτων του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. στη Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Εξέταση αιτήματος μείωσης μισθωμάτων της εταιρείας COSMOTE
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης των θερμοπηγών Λισβορίου της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Έγκριση διαγραφής του Δήμου Λέσβου από εταίρου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΤΑ»
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής

Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης (εγκατάστασης) υπεραγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) στη γνωμοδοτική επιτροπή του Ν. 2734/1999 «περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων»
Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας

Έγκριση διάθεσης πίστωσης κάλυψης δαπανών των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων έτους 2015 στις Δημοτικές Ενότητες  Μυτιλήνης & Μήθυμνας
Αντιδήμαρχος
κ. Αστυρακάκης

Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», ο.ε. 2015.
Αντιδήμαρχος
κα Αντωνέλη

Έγκριση ονοματοδοσίας οδών στις Δημοτικές Κοινότητες Ερεσού και Παμφίλων
Αντιδήμαρχος
κ. Τζιμής


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ