Δώρο Πάσχα 2015: Πότε θα δοθεί και ποιοι είναι οι δικαιούχοι!

Διαβάστε παρακάτω πότε πρόκειται να δοθεί καθώς και ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το Δώρο Πάσχα 2015.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το Δώρο Πάσχα 2015

Συγκεκριμένα λοιπόν και σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, το Δώρο Πάσχα 2015 δικαιούνται να το λάβουν όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2015

Το Δώρο Πάσχα 2015 θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2015, στους εργαζόμενους δικαιούχους από τους εργοδότες τους, ενώ όπως έχει γνωστοποιηθεί, για συνταξιούχους στον δημόσιο τομέα, έχει καταργηθεί. Για το Δώρο Πάσχα 2015 παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήματα.
Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα 2015;

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Έτσι λοιπόν εάν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Στην περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Πληροφορίες από dikaiologitika.gr.


Αναδημοσίευση από neolaia.gr