Αιτήσεις για σύνταξη γήρατος στον ΟΓΑ για ασφαλισμένους που γεννήθηκαν το έτος 1948

Ο διοικητής του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, Ξενοφών Βεργίνης, καλεί με επιστολή του, τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που γεννήθηκαν το έτος 1948 να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος.


Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους εφόσον έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν λάβει την προαναφερόμενη επιστολή την οποία και θα επισυνάψουν. Οι ασφαλισμένοι που έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμούν να συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους το μήνα που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.


Η αίτηση υποβάλλεται στον ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται από τους ανταποκριτές του  ΟΓΑ.