Νέος σύλλογος και Δ.Σ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Στις 31/01/2015 πραγματοποιήθηκαν  οι εκλογές του Συλλόγου μας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και έδρα την Μυτιλήνη για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Μετά από τη συνεδρίαση του ΔΣ όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας η συγκρότηση σε σώμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέξανδρος Γεραγωτέλλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχαήλ – Άνθιμος Δήσσος,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαπφώ Βενέτα
ΤΑΜΙΑΣ: Βανέσσα Παραδεισιάδη
ΜΕΛΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πέμη  Βερβέρη,


Αναπληρωματικά μέλη: Βουγιούκα Μαρία, Περδίκα Ελένη, Σπετσιώτης Γιώργος.