Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν κατάσχονται για φοροδιαφυγή

Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων φυσικά και νομικά πρόσωπα εισπράττουν ή καταβάλλουν μισθούς, αποζημιώσεις απολύσεων, αποζημιώσεις εφάπαξ, κοινωνικά επιδόματα και άλλες παροχές προστατεύονται πλέον πλήρως από το μέτρο της δέσμευσης το οποίο μπορεί να επιβάλλει η εφορία εφόσον μετά από φορολογικό έλεγχο διαπιστώσει ότι έχουν διαπραχθεί αδικήματα μεγάλης φοροδιαφυγής.


Την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής μεγάλου ύψους προβλέπει απόφαση της Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εφορία σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει, κατόπιν ελέγχου, ότι έχουν διαπραχθεί παραβάσεις που αφορούν στην μη καταβολή ποσών ΦΠΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και άλλων παρακρατούμενων φόρων συνολικού ύψους άνω των 150.000 ευρώ ή στην έκδοση ή στη λήψη πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ήδιασφαλιστικά μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, τα οποία προβλέπουν:

- Τη μη παραλαβή και τη μη χορήγηση εγγράφων που απαιτούνται για την πώληση περιουσιακών στοιχείων.
- Τη δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη.
- Τη δέσμευση όλου του μη χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων και όλων των μη χρηματικών παρακαταθηκών.

Με την απόφαση της κας Σαββαϊδου, από την εφαρμογή του μέτρου της δέσμευσης του 50% εξαιρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των παραβατών στους οποίους κατατίθενται ή μέσω των οποίων καταβάλλονται σε εργαζόμενους ποσά μισθών και αποζημιώσεων απολύσεων. Επίσης εξαιρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων καταβάλλονται από Οργανισμούς, Ασφαλιστικά Ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου συντάξεις, κοινωνικό μέρισμα και οποιαδήποτε άλλα επιδόματα και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα.

Επίσης η απόφαση της ΓΓΔΕ προβλέπει ότι το μέτρο της δέσμευσης του 50% των τραπεζικών καταθέσεων και του συνόλου του μη χρηματικού περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων αίρεται εφόσον ο παραβάτης καταβάλει τουλάχιστον το 40% των πρόσθετων φόρων, τελών και εισφορών που έχουν προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο, μαζί με τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα, εφόσον δεν έχει προσφύγει στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή τουλάχιστον το 50% των ποσών αυτών εφόσον έχει υποβάλει προσφυγή στη ΔΕΔ.


Πηγη newsit.gr