Συνάντηση Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, ανέδειξε την ανάγκη προστασίας του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και την ανάγκη ειδικής διαχείρισης των νησιών του Βορείου Αιγαίου.


Η Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι στα περισσότερα νησιά δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης κοπαδιών από το ένα στο άλλο ούτε προς την ηπειρωτική χώρα για να μπορέσουμε να βρούμε χώρους βόσκησης.

Στο σύνολο των νησιών υπάρχει εκτατική-παραδοσιακή κτηνοτροφία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βόσκηση αιγοπροβάτων εγχώριων ντόπιων φυλών, άριστα προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές  συνθήκες τους.

Τα περισσότερα νησιά χαρακτηρίζονται από ύπαρξη λόφων  και όχι ψηλών βουνών, στους οποίους βόσκουν άριστα προσαρμοσμένα αιγοπρόβατα. Εκτάσεις τέτοιας μορφής έχουν χαρακτηριστεί κακώς ως μη επιλέξιμες λόγω κλίσης εδάφους.

Στα νησιά υπάρχουν εκτάσεις υγροβιότοπων που έχουν ενταχθεί στο Ελληνικό δίκτυο NATURA και αποτελούν βοσκοτόπους που δυστυχώς έχουν χαρακτηριστεί και αυτές ως μη επιλέξιμες. Σ’ αυτές μέχρι και τώρα υπάρχει μία  αρμονική σχέση της άγριας πανίδας με τη βόσκηση των αιγοπροβάτων, χωρίς αυτό να προκαλεί υποβάθμιση του οικοσυστήματος. Όταν τα νερά υποχωρούν στο τέλος της Άνοιξης και τα πουλιά αποδημούνε, οι εκτάσεις αυτές βοσκούνται χωρίς να προκαλείτε υποβάθμισή τους (π.χ. Χορταρόλιμνη στη Λήμνο).

Υπάρχουν εκτάσεις που καλύπτονται από βελανιδιές και ελιές και έχουν χαρακτηριστεί ως μη επιλέξιμες, αν και βοσκείται η χορτονομή που υπάρχει κάτω από την κόμη τους, αλλά και τα ίδια τους τα βελανίδια.

Υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις που για πολλούς λόγους παραμένουν ακαλλιέργητες για πολλά χρόνια. Αυτές χρησιμοποιούνται για βόσκηση όλο το χρόνο και μπορούν να χαρακτηριστούν βοσκοτόπια, τα οποία θα μπορούν να επανέλθουν σε καλλιεργήσιμη κατάσταση.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ζήτησε:

Οι βοσκότοποι κοινοτικοί ή δημόσιοι, να δίνονται για χρήση όλων των κατοίκων των νησιών.    

Επανεξέταση της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, με κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιομορφία των νησιών, την παραδοσιακή κτηνοτροφία σε αυτά, την ιδιομορφία του κάθε βοσκότοπου, τη συνύπαρξη εκτρεφόμενων ζώων με την άγρια πανίδα σε προστατευόμενες περιοχές, τη χρήση της χορτονομής σε καλυπτόμενες από δέντρα εκτάσεις, τη χρήση εγκαταλειμμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Επίσης, τόνισε την αναγκαιότητα σύνταξης Σχεδίων Βελτίωσης ανά νησί και όχι ανά Περιφερειακή Ενότητα και ζήτησε πίστωση χρόνου για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα σχέδια διαχείρισης των βοσκοτόπων, προκειμένου να διασφαλιστούν σε μόνιμη βάση τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων.


Σε ειδική συνάντηση που ακολούθησε, η Περιφερειάρχης έθεσε το σοβαρό θέμα της αναγκαιότητας των αναδασμών, των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τις ασθένειες (π.χ. καταρροϊκός πυρετός) καθώς και της χρονοβόρου διαγωνιστικής διαδικασίας της δακοκτονίας.