Δήμος Λέσβου: "Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι καταγγελίες περί διαφόρων θεμάτων του Άλλου Δρόμου"

Ανακοίνωση του Δήμου Λέσβου για τις διάφορες καταγγελίες περί διαφόρων θεμάτων της δημοτικής παράταξης «Άλλος Δρόμος» :

                                  
Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε να εξελίσσεται μια αντιπολιτευτική προσπάθεια της Δημοτικής Παράταξης “Ο Άλλος Δρόμος” μέσω των τοπικών Μ.Μ.Ε.  Μια προσπάθεια όμως,  η οποία περιλαμβάνει καταγγελίες περί διαφόρων θεμάτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σχετικά με τον εξορθολογισμό του τιμολογίου της ΔΕΥΑΛ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχει προηγηθεί σχετική διαβούλευση και διάλογος με όλα τα Τοπικά Συμβούλια. Περίτρανη απόδειξη αποτελεί η θετική ψήφιση όλων των Προέδρων στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκτός από τα παραπάνω, στη διαβούλευση με τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων παρουσιάστηκε ο γενικότερος και συνολικός σχεδιασμός για παρεμβάσεις που αφορούν την αγροτική οδοποιία, τον δημοτικό φωτισμό, την καθαριότητα καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Σε αυτό το σχέδιο, που εμείς δημιουργήσαμε, προστέθηκαν οι προτάσεις των Προέδρων και ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή του.


Κάθε μορφής εποικοδομητική αντιπολίτευση είναι δεκτή και θεμιτή. Πρέπει όμως να δομείται πάνω σε πραγματικά επιχειρήματα διότι μια “αντιπολίτευση από συνήθεια” δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό στην πρόοδο του τόπου.