Ξεκίνησε η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων-Αιτήσεις στην ΠΕ Β.Αιγαίου

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, ανακοινώνεται ότι
ξεκίνησε η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δυνατότητα εγγραφής στο παραπάνω μητρώο έχουν οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων καθώς επίσης και κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος κατέχει πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας (για χρήσεις συμβατές με την βιολογική γεωργία) των σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ.


Για την αρχική εγγραφή κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται τα δικαιολογητικά να υποβληθούν εγγράφως στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.