Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ-Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων-Που να επικοινωνούν οι απόφοιτοι της Μυτιλήνης

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), προβαίνει άμεσα στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2015.

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. όλων των Ειδικοτήτων διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/30.04.2014).

Οι Απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας, από 16.01.2015 έως 31.03.2015, υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ http://www.eoppep.gr/ ή να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ Μυτιλήνης στο τηλέφωνο 22510-23033 και στην ιστοσελίδα http://iek-mytil.les.sch.gr/.