Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου με έναν κωδικό

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών απο την γραφειοκρατία που πλέον «μεταφέρεται» και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου αφού για να χρησιμοποιήσει κάποιος τις υπηρεσίες αυτές, καλείται για κάθε μια, να εκδώσει ξεχωριστό κλειδάριθμο, σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr θεσπίζεται σταδιακά ο ενιαίος κωδικός πρόσβασης που θα είναι αυτός που χρησιμοποιούν οι φορολογούμενοι για να εισέλθουν στο Taxisnet.


Για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ για να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες πρέπει να απευθυνθεί σε υποκατάστημα του Ταμείου ή στα ΚΕΠ ώστε να λάβει τον κλειδάριθμο του για να μπορέσει να εξυπηρετείται ηλεκτρονικά για τις συναλλαγές του. Επίσης στην διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ που ο πολίτης μπορεί να διαικπεραιώσει ηλεκτρονικά μια σειρά από διαδικασίες που γίνονται απο τα ΚΕΠ της χώρας πρέπει να απευθυνθεί σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ώστε να λάβει τον κλειδάριθμό του.Αυτά είναι δύο από πολλά παραδείγματα δημοσίων υπηρεσιών που απαιτείται η έκδοση κλειδαρίθμου ώστε να ταυτοποιηθεί ο πολίτης προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει για να γλιτώσει χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις και ταλαιπωρία.

Μια από τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι η η εγκατάσταση του ευρωπαϊκού κόμβου διαλειτουργικότητας, για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, δηλαδή ο τρόπος που ένας διαδικτυακός τόπος ή ένα πληροφοριακό σύστημα αναγνωρίζει την πραγματική ταυτότητα του χρήστη μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Σημειώνεται, ότι η διασύνδεση όσων παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τον νέο κόμβο, θα επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης ή του κλειδάριθμου που έχει υιοθετήσει το δημόσιο στις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες.
Τι σημαίνει αυτό; Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες και όχι μόνο, διαθέτουν κωδικούς εισόδου για το σύστημα Taxisnet που γίνονται μια σειρά από συναλλαγές πολίτη - κράτους για τις φορολογικές συναλλαγές τους. Έτσι θα δια-συνδεθούν σταδιακά μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες με το Taxisnet ώστε η ταυτοποίηση για γίνεται μέσω των κωδικών του.

Αρχή έγινε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ αλλά και του συστήματος ΑΤΛΑΣ που ο ασφαλισμένος μπορεί να δει τα ένσημα του για τον εργασιακό του βίο από το 1994 και μετά. Παράλληλα ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι σε λίγο διάστημα οι ηλεκτρονικές του υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες με τους κωδικούς του Taxisnet ενώ και αιτήσεις για κοινωνικές παροχές όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα γίνονται πλέον με κωδικούς Taxisnet.

Επίσης, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει δια-συνδέσει τον διαδικτυακό τόπο για την Οδηγία των Υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στον τομέα των επιχειρήσεων, προκειμένου να είναι απλή η διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για τη αδειοδότηση σε επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών ενώ μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους παραπάνω κωδικούς όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, το σύστημα ΕΡΜΗΣ και του ΟΓΑ.

Με τον τρόπο αυτόν σίγουρα γίνεται ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία, ενιαίου τρόπου πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους, φορείς. Οι πολίτες θα απαλλαγούν σταδιακά από την υποχρέωση να πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης για κάθε ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον αυτό το έχουν κάνει μία φορά στο παρελθόν.Πηγη news247.gr