Προσοχή στους κυνηγούς της Λέσβου: φόλες στην περιοχή "Κοκκάλες" στο δάσος και προς τα όρια του κάμπου του Κόφνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Χθες 11 Ιανουαρίου 2015 στην περιοχή "Κοκκάλες" στο δάσος και προς τα όρια του κάμπου του Κόφνα, δηλητηριάστηκε (από φόλα) θηλυκό Setter του μέλους μας κου Γ. Μιχαήλ.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην συγκεκριμένη περιοχή και περιμένουμε να μπει μια τάξη στα δάση μας, μιας και 15 Μαρτίου είναι η καταλυτική ημερομηνία από την επιτροπή Σταβλισμού της Περιφέρειας για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους.

Επίσης, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μυτιλήνης παρακαλεί τα μέλη του, εάν βρεθούν αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις, να ενημερώνουν εγγράφως τον Σύλλογο.